Главная
скло   ворон   First   терміни:   Збірник   вера   олів   120.   сімейні   Подагра   жіночі   І?С‚?   світло   ископаемые   тексти   юшка   ярослав   БАЗОФІЛИ   Вивих   основне   Рідн?   мелірування   союз?..   картка   свидригайло  
Додати статтю | Реєстрація
 укр  |  рус 
Будівництво та ремонт
Відносини чоловіка та жінки
Готові домашні завдання (ГДЗ)
Дієтологія, косметологія, фітнес
Діти та родина
Документи для роботи
Бухгалтерія
Договори
Охорона праці
Посадові інструкції
Захоплення та хобі
Здоров'я, медицина, захворювання
Конспекти, лекції, курсові роботи
Красота, імідж, одяг
Кулінарні рецепти
Мода та стиль
Питання психології
Подорожі та туризм
Працевлаштування та освіта
Шкільні реферати
Ефірні масла від нежитю. Дихаємо вільно 
Чорне волосся 
Лікування карієсу 
Вибираємо гірські лижі 
Диета Монтиньяка 
Современный Girl Hip-Hop 
Українська мова 8 клас А.А. Ворон, В.А Солопенко. Вправа 340. 
Ліпосакція. Переваги й недоліки 
Диетическое питание при ожирении 
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ начальника отдела материально-технического снабжения  
Продукты, способствующие и сбрасыванию наращиванию веса 
ДОГОВОР ПОДРЯДА  
Рідна мова 7 клас Олександра Глазова, Юрій Кузнецов. Вправа 355. 
Періодичність переймів 
Финансовая помощь: понятие, виды (субсидии, дотации, субвенции). Бюджетный кредит.  
Поняття творчості свободи і відповідальності 
We Learn English, 7 class, Alla Nesvit. (Англійська мова, 7 клас, Алла Несвіт )  
Хміль - лікар для жирної шкіри 
Фуд - Розвідка 
Зберегти сторінку Зробити стартовою Відправити другу
 укр
 рус
Договори
Колекторські компанії
Частина 3 ст. 512 Цивільного кодексу України містить положення, згідно з яким кредитор у зобов'язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом. Так, колекторська компанія може діяти від імені банку (кредитора) на підставі договору доручення, комісії або надання послуг за певну винагороду.

Автор: Manager |Відгуки:0 | Перегляди:2857 | 22/07/2013 Документи для роботи - Договори
ДОГОВОР ПОДРЯДА
Подрядчик, в соответствии с лицензией обязуется выполнить поставку оборудования, на условиях, определенных в данном Договоре Подряда (далее – Договор) и монтаж поставленного оборудования

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:3175 | 07/09/2012 Документи для роботи - Договори
ДОГОВІР ПОСТАВКИ
Постачальник засвідчує, що на момент підписання відповідної видаткової накладної (акту прийому-передачі продукції) він буде власником такої Продукції, Продукція нікому іншому, окрім Покупця не буде продана (поставлена).

Автор: ukrix |Відгуки:4 | Перегляди:3927 | 20/08/2012 Документи для роботи - Договори
ДОГОВОР АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЯ
Аренда автомобиля юр. лицом у физ. лица.

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:3325 | 03/08/2012 Документи для роботи - Договори
ДОГОВОР об учреждении Общества с ограниченной ответственностью
руководствуясь действующим законодательством Украины решили учредить Общество с ограниченной ответственностью " Пупки-дубки " (далее именуется "Общество"), на нижеприведенных условиях, для чего на основании ст. 142 Гражданского кодекса Украины заключили настоящий Договор об учреждении Общества следующее:

Автор: ukrix |Відгуки:3 | Перегляди:3265 | 19/06/2012 Документи для роботи - Договори
ДОГОВІР оренди приміщення
Приміщення передається Орендарю з метою використання його у відповідності із господарською (статутною) діяльністю Орендаря, а саме для

Автор: ukrix |Відгуки:1 | Перегляди:4640 | 10/04/2012 Документи для роботи - Договори
Трудовой договор о работе по совместительству
По этому Договору Работник обязуется привлекать новых клиентов и расширять рынки сбыта производимой продукции с подчинением внутреннему трудовому распорядку, а Работодатель обязуется выплачивать Работнику установленную настоящим Договором заработную плату

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:3048 | 10/04/2012 Документи для роботи - Договори
Договор аренды жилья (жилого помещения)
Арендодатель подтверждает, что данный Объект недвижимости никому ранее не продан, не подарен, не заложен, в споре и под арестом не состоит, и претензий со стороны третьих лиц к нему не имеется

Автор: ukrix |Відгуки:2 | Перегляди:4012 | 26/03/2012 Документи для роботи - Договори
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В порядке и на условиях предусмотренных настоящим Договором Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное платное пользование жилое помещение,

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:3178 | 26/03/2012 Документи для роботи - Договори
ДОГОВІР ОРЕНДИ нежитлового приміщення
ередача приміщення Орендодавцем Орендарю повинна бути здійснена в строк, що не перевищує 10 (десять) днів з моменту набрання чинності даним Договором. Факт передачі приміщення оформлюється двохстороннім Актом приймання-передачі.

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:4256 | 26/03/2012 Документи для роботи - Договори
Цивільно-правовий договір
Виконавець виконує роботу на свій ризик, самостійно організовує виконання роботи, не має права на одержання допомоги із соціального страхування, не сплачує страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

Автор: ukrix |Відгуки:1 | Перегляди:3023 | 25/02/2012 Документи для роботи - Договори
ДОГОВОР КОМИССИИ НА ИМПОРТ ТОВАРА
Комиссионер по поручению и за счет валютных средств Комитента обязуется совершить от своего имени сделку по покупке товаров, именуемых в дальнейшем "Товар", а также осуществить его ввоз из-за пределов таможенной границы Украины с целью последующей передачи Комитенту, по ценам согласованным Сторонами в Приложении No.1 к настоящему договору.

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:5231 | 25/02/2012 Документи для роботи - Договори
Договор на ведение ремонтно-строительных работ
«Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства, произвести комплекс ремонтно-строительных работ (далее работы) по адресу:

Автор: ukrix |Відгуки:9 | Перегляди:3497 | 18/02/2012 Документи для роботи - Договори
ДОГОВОР ПОДРЯДА
одрядчик обязуется выполнить на условиях, определенных в данном Договоре Подряда (далее – Договор) ____________________________ (далее за текстом этого Договора – Работы), а Заказчик обязуется принять выполненные надлежащим образом работы и оплатить их стоимость Подрядчику на условиях, определенных данным Договором.

Автор: ukrix |Відгуки:5 | Перегляди:4274 | 22/10/2011 Документи для роботи - Договори
ДОГОВОР ПОСТАВКИ
Поставщик обязуется поставить в собственность Покупателя электрооборудование (в дальнейшем - Продукцию), в ассортименте, количестве, в сроки, по цене и с качественными характеристиками, согласованными Сторонами в настоящем Договоре и Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями к настоящему Договору.

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:3745 | 22/10/2011 Документи для роботи - Договори
ДОГОВОР АРЕНДЫ нежилого помещения (бокса)
Передача имущества в аренду не влечёт за собой передачу Арендатору права собственности на это имущество. Собственником арендованного имущества остаётся Арендодатель, а Арендатор владеет и пользуется им в течение срока аренды.

Автор: ukrix |Відгуки:3 | Перегляди:7105 | 20/09/2011 Документи для роботи - Договори
ДОГОВОР Об оказании консультационных и посреднических услуг
Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику консультационные и посреднические услуги при отборе и тестировании претендентов на получение работы, рассмотрение рекомендаций, консультирование в вопросах безопасности и охраны промышленных объектов, помещений и гражданских зданий, включая оценку их безопасности , предоставление других коммерческих услуг, включая услуги различного посредничества.

Автор: ukrix |Відгуки:2 | Перегляди:3463 | 20/09/2011 Документи для роботи - Договори
ДОГОВОР экспедирования на автомобильные перевозки
Настоящий договор регулирует взаимоотношения сторон при выполнении Экспедитором в интересах Перевозчика услуг, связанных с организацией перевозки грузов в городском, междугородном международном сообщении.

Автор: ukrix |Відгуки:2 | Перегляди:4767 | 06/04/2011 Документи для роботи - Договори
Договор аренды оборудования у физического лица
АРЕНДОДАТЕЛЬ передает, а АРЕНДАТОР получает в платное пользование для осуществления хозяйственной деятельности имущество, именуемое в дальнейшем ООБОРУДОВАНИЕ, наименование, количество и комплектность которого определяется по соглашению СТОРОН в спецификации

Автор: ukrix |Відгуки:3 | Перегляди:10618 | 27/03/2011 Документи для роботи - Договори
Договор аренды помещения
Арендодатель передает, а Арендатор принимает в срочное платное пользование имущество, далее именуемое «ОБЪЕКТ», необходимое Арендатору для осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством Украины.

Автор: ukrix |Відгуки:5 | Перегляди:3977 | 27/03/2011 Документи для роботи - Договори
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ В ЦЬОМУ РОЗДІЛІ
Финансовая помощь: понятие, виды (субсидии, дотации, субвенции). Бюджетный кредит.
Финансовая помощь несет в себе стимулирующую функцию для ее получателей: способствует «производству» тех «общественных» благ (государственных и муниципальных услуг), которые «выгодны» обществу.

Автор: ukrix |Відгуки:9451 | Перегляди:187824 | 12/02/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Економіка
We Learn English, 7 class, Alla Nesvit. (Англійська мова, 7 клас, Алла Несвіт )
Introduction, Lesson 7; Exercise 6, Page 17.

Автор: Nastia |Відгуки:1505 | Перегляди:185858 | 22/10/2011 Готові домашні завдання (ГДЗ) - Англійська мова
Pole dance или танец на пилоне
Pole dance - это одно из направлений современного танца. Его еще называют «танец на пилоне» или «танец с жердью». В Украине это направление появилось сравнительно недавно, но уже приобрело характер эпидемии.

Автор: ukrix |Відгуки:5 | Перегляди:133927 | 10/12/2014 Захоплення та хобі - Танці
Классический китайский танец
Классический китайский танец является одним из самых сложных, выразительных и многогранных видов искусства в мире, и в Нью-Йорке компания Shen Yun Performing Arts взяла на себя миссию возродить эту божественно духовную культуру.

Автор: ukrix |Відгуки:3 | Перегляди:133007 | 10/12/2014 Захоплення та хобі - Танці
Как танцевать стриптиз
Стриптиз - искусство не для каждого, но мало найдется людей, абсолютно к нему равнодушных. Несколько наших секретов помогут непрофессионалу выполнить танец с раздеванием, не разочаровать зрителей и себя.

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:132780 | 10/12/2014 Захоплення та хобі - Танці