Главная
120.   центровка   form   «ранній   Торговая   тенденції   healthy   зефир   електрокамін   сказ   оцінюван?   школа   into   Фінансов   горішки   вугрі   ответами   English   turns   информатике.   оренд   спориш   святослав   рові   спорт  
Додати статтю | Реєстрація
 укр  |  рус 
Будівництво та ремонт
Відносини чоловіка та жінки
Готові домашні завдання (ГДЗ)
Дієтологія, косметологія, фітнес
Діти та родина
Документи для роботи
Захоплення та хобі
Здоров'я, медицина, захворювання
Конспекти, лекції, курсові роботи
Інформаційні технології
Історія
Географія
Економіка
Електротехніка
Логістика
Міжнародні відносини
Маркетінг
Математика та статистика
Основи бізнесу
Політологія
Право
Філософія
Красота, імідж, одяг
Кулінарні рецепти
Мода та стиль
Питання психології
Подорожі та туризм
Працевлаштування та освіта
Шкільні реферати
ЧОЛОВІК НЕ ПРАГНЕ МАТИ ДИТИНУ 
Догляд за шкірою в зимовий час 
Поняття творчості свободи і відповідальності 
Недосипання - причина зайвих кілограмів 
Парфуми, Одяг, Колір волосся 
Як вибрати пудру 
Alla Nesvit English 8 class (Алла Несвіт, Англійська мова, 8 клас)  
Рідна мова 7 клас Олександра Глазова, Юрій Кузнецов. Вправа 343. 
Дихальна гімнастика для схуднення 
Дієта після пологів. Головне це здоров’я дитини! 
Alla Nesvit English 8 class (Алла Несвіт, Англійська мова, 8 клас) 
Як знизити рівень холестерину без ліків 
Проблеми із хребтом, як їх вирішувати 
We Learn English 7 class Alla Nesvit. (Англійська мова, 7 клас, Алла Несвіт ) 
Финансовая помощь: понятие, виды (субсидии, дотации, субвенции). Бюджетный кредит.  
Поняття творчості свободи і відповідальності 
We Learn English, 7 class, Alla Nesvit. (Англійська мова, 7 клас, Алла Несвіт )  
Хміль - лікар для жирної шкіри 
Фуд - Розвідка 
Зберегти сторінку Зробити стартовою Відправити другу
 укр
 рус
Політологія
Питання до вступного іспиту з предмету “Політологія”
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
   Спеціальність: 7.040301 “Політологія”
   Вступне тестування до ОКР спеціаліст, 2012 рік
   


І рівень складності
   Завдання 1-50 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні – лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією:
   1. ВРУ у 2012 році буде обиратися за виборчою системою:
   А) пропорційною;
   Б) мажоритарною;
   В) преференціальною;
   Г) змішаною.
   
   2. Автором «Політії» був:
   А) Аристотель;
   Б) Макіавеллі;
   В) Платон;
   Г) Протагор.
   
   3. Конституція України зазнавала змін в:
   А) 2004 р.;
   Б) 2001 р.;
   В) 1999 р.;
   Г) 1998 р.
   
   4. Економічні інтереси в якості початкового пункту аналізу міжнародних відносин визначає теоретична школа:
   А) постмодернізм;
   Б) неомарксизм;
   В) реалізм й неореалізм;
   Г) лібералізм.
   
   5. Не має повноваженнь щодо призначення суддів Конституційного суду України:
   А) Президент;
   Б) з'їзд суддів України;
   В) Верховна Рада України;
   Г) Вища рада юстиції України.
   6. Представником „класичного” позитивізму не був:
   А) Г.Спенсер ;
   Б) О.Конт ;
   В) Дж.Милль;
   Г) Г.Зіммель.
   
   7. Модель поліархічної демократії розробив:
   А) Дж.Медісон;
   Б) Р.Даль;
   В) Е.Даунс;
   Г) А.Токвіль.
   
   8. Міжнародний колоквіум з питань змісту і структури політичної науки в 1949 р. відбувався у:
   А) Празі;
   Б) Парижі;
   В) Переяславі;
   Г) Нью-Йорку.
   
   9. Легітимність еліти є проявом :
   А) процесу циркуляції еліт;
   Б) дотримання правових норм;
   В) довіри суспільства;
   Г) міжнародної підтримки;
   
   10.Засновником теорії соціальної стратифікації був:
   А) Ж.Боден;
   Б) П.Сорокін;
   В) К.Маркс;
   Г) Р.Даль.
   
   11. Сегрегація -це:
   А) електоральна технологія;
   Б) обмеження прав і свобод громадянина за расовою та національною ознакою;
   В) фізичне знищення окремих етнічних, расових або релігійних груп;
   Г) теоретичний напрямок, який доводить превагу однієї раси над іншою.
   
   12. Активне виборче право громадянина – це:
   А) право обирати;
   Б) право бути обраним;
   В) право створити партійну коаліцію в парламенті;
   Г) можливість стати Президентом.
   
   13. Неконвенційним політичним протестом завжди буде:
   А) страйк;
   Б) демонстрація;
   В) терористичний акт;
   Г) прес-конференція.
   
   14. Не є федерацією:
   А) Швейцарія;
   Б) Німеччина;
   В) Республіка Білорусь;
   Г) Пакистан.
   
   15. Лобізм заборонено в:
   А) Італії;
   Б) Франції;
   В) Японії;
   Г) Україні.
   
   16. Теорія пасіонарності належить:
   А) Г.Гроцію;
   Б) С. Ліпсету;
   В) Г.Сетон-Уотсон;
   Г) Л.Гумільову.
   
   17. Пропорційна виборча система базується на:
   А) партійному представництві;
   Б) персональному представництву;
   В) представництві трудових колективів;
   Г) представництві соціальних груп .
   
   18. Абсентеїзм - це:
   А) метод соціологічного дослідження;
   Б) ухилення від участі у соціальних, політичних процесах;
   В) технологія соціального лобізму;
   Г) процес розподілу людей на різнорівневі статусні групи.
   
   19. Кратологія - це:
   А) наука про владу;
   Б) дослідження проявів депривації ;
   В) вивчення етнонаціоналних конфліктів;
   Г) наука про трансформацію суспільств.
   
   20. Сутністю категорії «автохтонний етнос» є:
   А) корінний;
   Б) більший за чисельністю;
   В) той, що компактно мешкає;
   Г) представлений в парламенті країни.
   
   21. Засобами взаємовідносин акторів у світовій системі є баланс сил, а метою – захист національних інтересів є відповідно до:
   А) реалізм;
   Б) неомарксизм;
   В) неолібералізм;
   Г) постмодернізм.
   
   22. Парламентською республікою є:
   А) Саудівська Аравія;
   Б) Франція;
   В) Італія;
   Г) Сербія.
   
   23. Хартія про особливе партнерство між Україною та НАТО була підписана у:
   А) 1992 р.;
   Б) 1995 р.;
   В) 1997 р.;
   Г) 2005 р.
   
   24. Політика етатизму засновується на:
   А) неконтрольованій та самоврядній діяльності громадян;
   Б) пріоритетності діяльності держави та контролю з її боку;
   В) компромісі між інтересами держави та суспільства;
   Г) духовній та релігійній культурі.
   
   25. Головою Верховної Ради під час прийняття Конституції України був:
   А) О.Ткаченко;
   Б) А.Мартинюк;
   В) В.Литвин;
   Г) О.Мороз.
   
   26. Перша школа політичної науки була відкрита:
   А) Джоном Берджессом;
   Б) Девідом Істоном;
   В) Толкоттом Парсонсом;
   Г) Габріелєм Лассуелом.
   27. До органів виконавчої влади належить:
   А) обласна рада;
   Б) виконкоми місцевих рад ;
   В) міський, сільський, селищний голова;
   Г) райдержадмінстрація.
   
   28. Засновником концепції розподілу державної влади на три гілки був:
   А) Конфуцій;
   Б) Шан Ян;
   В) Монтеск'є ;
   Г) Локк.
   
   29. Вступ на посаду нового Голови Верховного суду України відбувається через:
   А) призначення Президентом України;
   Б) призначення Президентом за наявності погодження Вищої ради юстиції;
   В) обрання пленумом Верховного суду України ;
   Г) призначення Верховною Радою України.
   
   30. Автором роботи “Протестанська етика та дух капіталізму” був :
   А) Г.Моска;
   Б) Г.Спенсер;
   В) Е.Дюргейм;
   Г) М.Вебер.
   
   31. Уряд України очолює:
   А) Президент;
   Б) Прем’єр-міністр;
   В) Секретар Ради національної безпеки та оборони України;
   Г) Спікер.
   
   32. Динамічна взаємодія між суб’єктами або суб’єктами та об’єктами політики називається:
   А) акція;
   Б) інтеракція;
   В) політична поведінка;
   Г) політика.
   
   33. За принципами рекрутації політична еліта буває:
   А) легальна;
   Б) легітимна;
   В) закрита;
   Г) лобістська.
   34. Концепцію „соціальної топології” суспільства як багатовимірного простору (сукупності автономних полів) запрпонував:
   А) П.Бурдьє;
   Б) П.Сорокін;
   В) Ж.-Ж.Русо;
   Г) Ш.Монтеск’є.
   
   35. Бути членом політичної партії заборонено:
   А) державні службовці;
   Б) судді;
   В) співробітники ЗМІ;
   Г) працівники освітніх установ.
   
   36. Автором вислову «Мета виправдовує засоби» вважають:
   А) Аристотель;
   Б) Макіавеллі;
   В) Платон;
   Г) Гітлер.
   
   37. Віковий ценз для пасивного права на виборах до українського парламенту?:
   А) вищій за активне;
   Б) нижчий за активне;
   В) такий самий, як і для активного;
   Г) відсутній для пасивного.
   
   38. Класична теорія комунікації належить:
   А) М.Веберу;
   Б) С.Ліпсету;
   В) С.Вербі;
   Г) Г.Лассуелу.
   
   39. Конвенційним політичним процесом завжди буде:
   А) інаугурація президента;
   Б) терористичний акт;
   В) бійка в парламенті;
   Г) сепаратизм.
   
   40. Слово «еліта» до XVI ст. означало:
   А) заможних людей;
   Б) товар вищої якості;
   В) інтелектуальні кола країни;
   Г) уряд.
   41. Унітарними серед держав сучасності є:
   А) Індія;
   Б) Південна Африканська Республіка;
   В) Канада;
   Г) Казахстан.
   
   42. Український парламент І скликання обирався за виборчою системою:
   А) мажоритарною;
   Б) пропорційною;
   В) змішаною;
   Г) рейтинговою.
   
   43. Президентською республікою є:
   А) Італія;
   Б) США;
   В) Марокко;
   Г) Нідерланди.
   
   44. Етнос, від якого пішла назва державного утворення, називається:
   А) титульний;
   Б) автохтонний;
   В) інтегруючий;
   Г) народність.
   
   45. Вчення про фізичну та психічну нерівноцінність людських рас називається:
   А) екстремізм;
   Б) шовінізм;
   В) расизм;
   Г) сегрегація.
   
   46. Республікою за формою правління є:
   А) Саудівська Аравія;
   Б) Польща;
   В) Японія;
   Г) Нідерланди.
   
   47. Рішення, що пропонується арбітром у політичних конфліктах є :
   А) обов’язковим для виконання сторонами, що конфліктують;
   Б) необов’язковим для виконання сторонами, що конфліктують;
   В) конституційним;
   Г) законом країни.
   
   48. Компаративістикою називають:
   А) прикладну політологією;
   Б) порівняльну політологією;
   В) псевдополітологією;
   Г) процес прийняття політичних рішень.
   
   49. Всеукраїнський референдум щодо внесення змін до Конституції України проводився у:
   А) 1991 р.;
   Б) 1996 р.;
   В) 1998 р.;
   Г) 2001 р.
   
   50. «Революцією троянд» називають:
   А) президентські вибори в Україні 2004 року;
   Б) позачергові вибори до парламенту Республіки Молдова 2010 року;
   В) парламентські вибори в Грузії 2003 року.
   Г) парламентські вибори в Киргизії 2005 року. .
   
   ІІ рівень складності
   Завдання 51-60 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні – лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією:
   51. За однаковою виборчою системою (знайдіть пару) проходили парламентські вибори:
   А) 2007 та 2002 рр.;
   Б) 1998 та 2002 рр.;
   В) 2002 та 2006 рр;
   Г) 1994 та 2007 рр.
   
   52. До ВРУ – 2007 увійшли:
   А) ПР, БЮТ, НУНС,КПУ, СПУ;
   Б) ПР, БЮТ, НУНС,КПУ, Народний Блок Литвина;
   В) ПР, БЮТ, НУНС,КПУ,ПСПУ;
   Г) ПР, БЮТ, НУНС,СПУ, Народний Блок Литвина.
   
   53. Не брала участь у виборах до українського парламенту в 1998 році політична партія:
   А) Конгрес українських націоналістів;
   Б) Ліберальна партія України;
   В) Громада;
   Г) ВО “Батьківщина”.
   
   54. Партійна система, що склалася в Україні в період після 2002 р. визнається як:
   А) багатопартійна атомізована;
   Б) багатопартійна плюралістична;
   В) система двох з половиною партій;
   Г) хаотична.
   
   55. Парламентські, вибори мерів та місцевих Рад відбувалися в один день у:
   А) 1994 р.;
   Б) 1999 р.;
   В) 2006 р.;
   Г) 2007 р.
   
   56. За пропорційною виборчою системою відбулися парламентські вибори в Україні у:
   А) 1990 та 1994 рр.;
   Б) 1998 та 2002 рр.;
   В) 2002 та 2006рр;
   Г) 2006 та 2007 рр.
   
   57. Своїх зареєстрованих ЦВК кандидатів на Президентських виборах 2010 року в Україні мали:
   А) ПР, БЮТ, НУНС, КПУ, ПСПУ та інші;
   Б) ПР, БЮТ, НУНС, КПУ, Народний блок Литвина та інші;
   В) ПР, БЮТ, НУНС, КПУ, УНА-УНСО та інші;
   Г) ПР, БЮТ, НУНС, СПУ, ПЗУ та інші.
   
   58. Правом висувати кандидатів на місцевих виборах 2010 року наділялися наступні суб’єкти:
   А) політичні партії;
   Б) політичні партії, ініціативні групи громадян, громадські та профспілкові організації;
   В) кандидати шляхом самовисування;
   Г) парламентські фракції .
   
   59. Прибічники ліберального підходу до модернізації оптимальним для її успішності вбачають поєднання:
   А) слабкої еліти – слабкого суспільства;
   Б) слабкої еліти – сильного суспільства;
   В) сильної еліти – слабкого суспільства;
   Г) сильної еліти – сильного суспільства.
   
   60. Циклічно-хвильова природа політичного часу за умов демократії визначається:
   А) Е.Дюркгаймом;
   Б) К.Ясперсом;
   В) Р.Мертоном;
   Г) С.Гантінгтоном.
   
   ІІІ рівень складності
   У завданнях 61-62відновіть хронологічну (події, особи) або логічну (явища, процеси) послідовність. Букву, якою позначена подія (особа, явище, процес) внесіть в таблицю бланку відповідей таким чином, що першій події має відповідати цифра 1 у таблиці, другій – цифра 2 і т.д.
   61. Поставте у правильному хронологічному порядку політичні події:
   А) дострокові парламентські вибори за пропорційною системою;
   Б) мажоритарні вибори ВРУ;
   В) вступ України до ООН;
   Г) обрання Л. Кучми на другий президентський термін.
   62. Поставте політичні процеси в логічній послідовності за змістом:
   А) формування парламентської більшості;
   Б) обрання Спікера Парламенту;
   В) парламентські вибори;
   Г) засідання Погоджувальної Ради.
   
   У завданнях 63-65 до кожного з чотирьох завдань, позначених буквами, виберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
   63. Співвіднесіть між собою вислови та їх авторів:
   А) «Хотіли зробити як краще, а зробили, як завжди» 1) Ф.Ніцше
   Б) «Тільки фанатичний натовп є легко керованим» 2) В.Чорномирдін
   В) «Україна – не Росія» 3) А.Гітлер
   Г) «У справжніх чоловіках і політиках приховано бажання грати» 4) Леонід Кучма
   64. Співвіднесіть між собою країни та їх територіально-адміністративний устрій:
   А) Унітарна децентралізована 1) Швейцарія
   Б) Федерація 2) Іспанія
   В) Унітарна централізована 3) Бразилія
   Г) Конфедерація 4) Польща
   65. Співвіднесіть між собою країни та форму правління в них:
   А) абсолютна монархія 1) Судан
   Б) обмежена монархія 2) Саудівська Аравія
   В) парламентська республіка 3) Великобританія
   Г) президентська республіка 4) ФРН
   IV рівень складності
   ПОБУДУЙТЕ 3 ГІПОТЕЗИ, В ЯКИХ БУЛО Б З’ЯСОВАНА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ НАСТУПНИМИ ПЕРЕХІДНИМИ:
   66. гіпотеза повинна містити наступні перехідні:
   - розшарування населення;
   - рівень демократизації;
   - легітимність державної влади;
   - політичні протести.
   67. гіпотеза повинна містити наступні перехідні:
   - тип еліти за рекрутацією;
   - рівень забюрократизованості державної влади;
   - тип політичного режиму;
   - стабільність політичної системи.
   68. гіпотеза повинна містити наступні перехідні:
   - доля національних меншин;
   - адміністративно-територіальний устрій держави;
   - виборча система парламенту;
   - економічний стан країни.
   


Автор: ukrix | Відгуки: 0 | Перегляди: 3496 | 27/12/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Політологія

Ссылка на статью:


Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
Інші статті цього автора
Питання до вступного іспиту з предмету “Політологія”
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
   Спеціальність: 8.040301 “Політологія”
   Вступне тестування до магістратури, 2012 рік
   

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:3369 | 27/12/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Політологія
Питання до вступного іспиту з предмету “Політологія”
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
   Спеціальність: 8.040301 “Політологія”
   Вступне тестування до магістратури, 2012 рік
   

Автор: ukrix |Відгуки:1 | Перегляди:4087 | 27/12/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Політологія
У гармонії з гормонами
Ці невидимі речовини впливають на ваш настрій, апетит, сексуальність, стан волось, шкіри й фігури, здатність до народження дитини

Автор: ukrix |Відгуки:102 | Перегляди:4635 | 01/04/2011 Здоров'я, медицина, захворювання - Гінекологія
Тенденції дитячої моди
У дитячої моди є одна дуже важлива особливість - дитячі курточки й плаття стають малі раніше, чим виходять із моди. Однак, це ще не привід доношувати одяг старших сестри або брата. Гарний одяг прищеплює ...

Автор: ukrix |Відгуки:7 | Перегляди:3476 | 22/01/2012 Мода та стиль - Модні тенденції
Навіщо нам потрібні молочні продукти
Деякі фахівці затверджують, що молоко корисне для здоров’я, у той час як інші говорять, що воно необхідне лише в дитячому віці. Незважаючи на те, що молоко має такий невизначений статус, не можна заперечувати...

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:3173 | 11/04/2011 Дієтологія, косметологія, фітнес - Правильне харчування