Главная
информационной   1.38   1999   11-12   miss   Часть   компомери   Work   1931   2.-3   «ремесло   358.   342.   мінеральні   17.3   философии.   центр   WHAT   121.   soup   А.А.   тканина   href=   договор   lesson  
Додати статтю | Реєстрація
 укр  |  рус 
Будівництво та ремонт
Відносини чоловіка та жінки
Готові домашні завдання (ГДЗ)
Дієтологія, косметологія, фітнес
Діти та родина
Документи для роботи
Захоплення та хобі
Здоров'я, медицина, захворювання
Конспекти, лекції, курсові роботи
Інформаційні технології
Історія
Географія
Економіка
Електротехніка
Логістика
Міжнародні відносини
Маркетінг
Математика та статистика
Основи бізнесу
Політологія
Право
Філософія
Красота, імідж, одяг
Кулінарні рецепти
Мода та стиль
Питання психології
Подорожі та туризм
Працевлаштування та освіта
Шкільні реферати
Чищення емальованого посуду 
Хвороби, привезені з відпустки. Як уникнути 
Простий і дивний гарбуз 
ЛЕКЦІЇ З ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ СТУДЕНТАМ-ЗАОЧНИКАМ, ч.6 
Житло в Криму.Бар'єр свiдомостi. 
Вибираємо дезодорант. Правила сухих пахв 
We Learn English 7 class Alla Nesvit. (Англійська мова, 7 клас, Алла Несвіт ) 
Модні зачіски в японському стилі 
Активний блискавкозахист “Омега” перемагає блискавку 
Чого не потрібно робити з волоссями. 8 головних помилок 
Ремонт у найманій квартирі 
ЛЕКЦІЇ З ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ СТУДЕНТАМ-ЗАОЧНИКАМ, ч.4 
We Learn English 7 class Alla Nesvit. (Англійська мова, 7 клас, Алла Несвіт) 
Книги про їжу - практична користь і хобі 
Поняття творчості свободи і відповідальності 
Финансовая помощь: понятие, виды (субсидии, дотации, субвенции). Бюджетный кредит.  
ПРОГРАМА зовнішнього незалежного оцінювання з математики  
Должностная инструкция эстетиста в массажном салоне 
Хміль - лікар для жирної шкіри 
Зберегти сторінку Зробити стартовою Відправити другу
 укр
 рус
Політологія
Питання до вступного іспиту з предмету “Політологія”
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
   Спеціальність: 8.040301 “Політологія”
   Вступне тестування до магістратури, 2012 рік
   


Варіант 2
   І рівень складності
   Завдання 1-50 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні – лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією:
   1. Засновником концепції розподілу державної влади на 3 гілки був:
   А) М. Вебер;
   Б) Ш. Монтескьє;
   В) Н. Макіавеллі;
   Г) Ж. Боден.
   
   2. Міжнародний колоквіум з питань змісту і структури політичної науки в 1949 р. відбувся у:
   А) Празі;
   Б) Парижі;
   В) Переяславі;
   Г) Нью-Йорку.
   
   3. Верховна Рада України налічує депутатів:
   А) 350;
   Б) 450;
   В) 226;
   Г) 150.
   
   4. Світ на центр, периферію та напівпериферію поділяє теоретична школа міжнародних відносин:
   А) постмодернізм;
   Б) неомарксизм;
   В) неолібералізм;
   Г) неореалізм.
   
   5. Раду національної безпеки і оборони України очолює:
   А) Президент;
   Б) Прем’єр–міністр;
   В) Секретар;
   Г) Спікер
   
   6. “Держава - нічний охоронець” – принцип:
   А) консерватизму;
   Б) лібералізму;
   В) демократизму;
   Г) соціалізму.
   
   7. Модель ідеальної держави була презентована у роботі:
   А) Аристотеля «Політія»;
   Б) Макіавеллі «Володарь»;
   В) Платона «Держава»;
   Г) Гоббса «Левіафан».
   
   8. Цивілізаційно-циклічний підхід у осмисленні сучасності та руху до неї використовується:
   А) А.Тойнбі;
   Б) О.Контом;
   В) Г.Спенсером;
   Г) Е.Дюркгаймом.
   
   9. За характером рекрутації політична еліта буває:
   А) легальна;
   Б) легітимна;
   В) закрита;
   Г) лобістська;
   
   10. Концепція державницького суверенітету належить:
   А) Жану Бодену;
   Б) Джону Локку;
   В) Томасу Гоббсу;
   Г) Карлу Марксу.
   
   11. Політичними партіями лівої ідеології в Україні є:
   А) НРУ; КУН; УНА-УНСО;
   Б) ПР; СДПУ(о); ПЗУ;
   В) КПУ; СПУ; ПСПУ;
   Г) БЮТ; НУНС; «Собор».
   
   12. Пасивне виборче право громадянина – це:
   А) право обирати;
   Б) право бути обраним;
   В) право створити партійну коаліцію в парламенті;
   Г) можливість стати Президентом.
   
   13. Неконвенційним політичним протестом завжди буде
   А) страйк;
   Б) демонстрація;
   В) сепаратизм;
   Г) прес-конференція.
   
   14. Унітарною є:
   А) Великобританія;
   Б) Німеччина;
   В) Росія;
   Г) США.
   
   15. Лобізм заборонено в:
   А) Італії;
   Б) Франції;
   В) Японії;
   Г) Україні.
   
   16. Класична типологія політичного лідерства належить:
   А) М. Веберу;
   Б) С. Ліпсету;
   В) С. Вербі;
   Г) Г. Лассуелу.
   
   17. Пропорційний список на виборах містить:
   А) список кандидатів;
   Б) список політичних партій;
   В) список кандидатів і партій;
   Г) список переможців 1-го туру.
   
   18. Прагнення до відокремлення, що проявляють національні меншини в окремих державах і спрямоване на створення самостійних держав, це:
   А) сепаратизм;
   Б) ізоляціонізм;
   В) лобізм;
   Г) тероризм.
   
   19. Політика створення окремих зон мешкання для представників певних рас чи національностей називається:
   А) сепаратизм;
   Б) абсентеїзм;
   В) геноцид;
   Г) сегрегація.
   
   20. Сутністю категорії «автохтонний етнос» є:
   А) корінний;
   Б) більший за чисельністю;
   В) той, що компактно мешкає;
   Г) представлений в парламенті країни.
   
   21. Рішення, що пропонується медіатором у політичних конфліктах є:
   А) обов’язковим для виконання сторонами, що конфліктують;
   Б) необов’язковим для виконання сторонами, що конфліктують;
   В) конституційним;
   Г) законом країни.
   
   22. Парламентською республікою є:
   А) Саудівська Аравія;
   Б) Франція;
   В) Італія;
   Г) США.
   
   23. Україна стала членом Ради Європи у:
   А) 1991 р.;
   Б) 1995 р.;
   В) 1998 р.;
   Г) 2000 р.
   
   24. Теорія саморозвитку систем називається:
   А) кібернетикою;
   Б) синестетикою;
   В) синергетикою;
   Г) системною теорією.
   
   25. Рух «Постань, Україно! Україна без Кучми» пов'язаний з:
   А) президентські вибори 2004 року;
   Б) парламентські вибори 2002 року;
   В) акцію протесту БЮТ, СПУ і КПУ;
   Г) першотравневу демонстрацію проти Кучмівського режиму.
   
   26. Перша школа політичної науки була відкрита:
   А) Джоном Берджессом;
   Б) Девідом Істоном;
   В) Толкоттом Парсонсом;
   Г) Габріелєм Лассуелом.
   
   27. Центральним органом виконавчої гілки влади в Україні є:
   А) Верховна Рада України;
   Б) Президент;
   В) Кабінет міністрів;
   Г) органи місцевого самоврядування.
   
   28. Засновником легізму був:
   А) Конфуцій;
   Б) Шан Ян;
   В) Лао-цзи;
   Г) Протагор.
   
   29. Кількість суддів Конституційного суду України складає:
   А) 24;
   Б) 18;
   В) 12;
   Г) 9.
   
   30. За пропорційною виборчою системою проходили парламентські вибори:
   А) 1990 та 1994 рр.;
   Б) 1998 та 2002 рр.;
   В) 2002 та 2006рр;
   Г) 2006 та 2007 рр.
   
   31. Уряд України очолює:
   А) Президент;
   Б) Прем’єр–міністр;
   В) Секретар;
   Г) Спікер.
   
   32. Динамічна взаємодія між суб’єктами або суб’єктами та об’єктами політики називається:
   А) акція;
   Б) інтеракція;
   В) політична поведінка;
   Г) політика.
   
   33. За рівнем довіри політична еліта буває:
   А) легальна;
   Б) легітимна;
   В) закрита;
   Г) лобістська.
   
   34. Партійна система, що склалася в Україні в період після 2002 р. визнається як:
   А) багатопартійна атомізована;
   Б) багатопартійна плюралістична;
   В) система двох з половиною партій;
   Г) хаотична.
   
   35. Центристськими політичними партіями України є:
   А) НРУ; КУН; УНА-УНСО;
   Б) ПР; СДПУ(о); ПЗУ;
   В) КПУ; СПУ; ПСПУ;
   Г) БЮТ; НУНС; «Собор».
   
   36. Автором вислову «Мета виправдовує засоби» вважають:
   А) Аристотель;
   Б) Макіавеллі;
   В) Платон;
   Г) Гітлер.
   
   37. Віковий ценз для пасивного права в Україні:
   А) вищій за активне;
   Б) нижчий за активне;
   В) такий самий, як і для активного;
   Г) відсутній для пасивного.
   
   38. Класична теорія комунікації належить:
   А) М. Веберу;
   Б) С. Ліпсету;
   В) С. Вербі;
   Г) Г. Лассуелу.
   
   39. Конвенційним політичним процесом завжди буде:
   А) інаугурація президента;
   Б) терористичний акт;
   В) бійка в парламенті;
   Г) сепаратизм.
   
   40. Слово «еліта» до XVI ст. означало:
   А) заможних людей;
   Б) товар вищої якості;
   В) інтелектуальні кола країни;
   Г) уряд.
   
   41. Федерацією серед держав сучасності є:
   А) Великобританія;
   Б) Німеччина;
   В) Україна;
   Г) Білорусь.
   
   42. Мажоритарний список на виборах містить:
   А) список кандидатів;
   Б) список політичних партій;
   В) список кандидатів і партій;
   Г) список переможців першого туру.
   
   43. Президентською республікою є:
   А) Італія;
   Б) США;
   В) Індія;
   Г) Туреччина.
   
   44. Сутністю категорії «титульний етнос» є:
   А) корінний;
   Б) більший за чисельністю;
   В) той, що компактно мешкає;
   Г) той, від якого пішла назва державного утворення.
   
   45. Політика створення окремих інститутів для представників певних рас чи національностей країни називається:
   А) сепаратизм;
   Б) сецесія;
   В) геноцид;
   Г) сегрегація.
   
   46. Республікою за формою правління є:
   А) Саудівська Аравія;
   Б) Польща;
   В) Японія;
   Г) Нідерланди.
   
   47. Рішення, що пропонується арбітром у політичних конфліктах є :
   А) обов’язковим для виконання сторонами, що конфліктують;
   Б) необов’язковим для виконання сторонами, що конфліктують;
   В) конституційним;
   Г) законом країни.
   
   48. Компаративістикою називають:
   А) прикладну політологію;
   Б) порівняльну політологію;
   В) псевдополітологію;
   Г) процес прийняття політичних рішень.
   
   49. Україна прийняла власну Конституцію у:
   А) 1991 р.;
   Б) 1996 р.;
   В) 1998 р.;
   Г) 2000 р.
   
   50. «Помаранчевою революцією» називають:
   А) президентські вибори 2004 року;
   Б) парламентські вибори 2002 року;
   В) акцію протесту БЮТ, СПУ і КПУ;
   Г) першотравневу демонстрацію проти Кучмівського режиму.
   
   ІІ рівень складності
   Завдання 51-60 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні – лише одна правильна відповідь. Оберіть правильну відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією:
   51. Відношення у моделі публічної влади, як механізму соціального спілкування («політологічний ромб»), пов’язані з відтворенням та підтримкою легітимного порядку в суспільстві, визначаються як:
   А) «панування-підкорення»;
   Б) «контроль-вплив»;
   В) «управління-тиск»;
   Г) «сприйняття-розуміння».
   
   52. Наприкінці ХХ ст. формулюється підхід до аналізу учасників політичного життя:
   А) суб’єкт – об’єктний;
   Б) суб’єкт – суб’єктний;
   В) акторний;
   Г) агентний.
   
   53. До складу ВРУ – 2007 увійшли:
   А) ПР, БЮТ, НУНС, КПУ, СПУ;
   Б) ПР, БЮТ, НУНС, КПУ, Народний Блок Литвина;
   В) ПР, БЮТ, НУНС, КПУ, ПСПУ;
   Г) ПР, БЮТ, НУНС, СПУ, Народний Блок Литвина.
   
   54. Концепцію груп за інтересами запропонували:
   А) А.Бентлі і Д.Трумен;
   Б) К.Маркс і Ф.Енгельс;
   В) Платон і Аристотель;
   Г) Е.Гіденс і У.Бек.
   
   55. Явище відносної депривації в суспільстві - це:
   А) Історично обумовлений процес руйнування культурних елементів;
   Б) Перебування суспільства на межі різних соціальних ідентифікацій;
   В) Зниження матеріальних та культурних можливостей окремих соціальних груп;
   Г) Розрив між ціннісними очікуваннями та ціннісними можливостями.
   
   56. Ф.Кардозо належить до розробників теорії:
   А) політичного лідерства;
   Б) політичної культури;
   В) відсталості;
   Г) плюралізму.
   
   57. Своїх зареєстрованих ЦВК кандидатів на Президентських виборах 2010 року в Україні мали:
   А) ПР, БЮТ, НУНС, КПУ, ПСПУ та інші;
   Б) ПР, БЮТ, НУНС, КПУ, Народний блок Литвина та інші;
   В) ПР, БЮТ, НУНС, КПУ, УНА-УНСО та інші;
   Г) ПР, БЮТ, НУНС, СПУ, ПЗУ та інші.
   
   58. Якщо вважати ВРУ – 1990 Парламентом Першого скликання, то зараз діє ВРУ скликання:
   А) 5;
   Б) 6;
   В) 7;
   Г) 8.
   
   59. Результатом діалектичних відносин між об’єктивними структурами (полем) і суб’єктивними феноменами (габітусом) є:
   А) практика;
   Б) дистанція;
   В) свідомість;
   Г) час.
   
   60. Президентські і Парламентські вибори в Україні співпали в:
   А) 1994 р.;
   Б) 1999 р.;
   В) 2006 р.;
   Г) 2007 р.
   
   ІІІ рівень складності
   У завданнях 61-62відновіть хронологічну (події, особи) або логічну (явища, процеси) послідовність. Букву, якою позначена подія (особа, явище, процес) внесіть в таблицю бланку відповідей таким чином, що першій події має відповідати цифра 1 у таблиці, другій – цифра 2 і т.д.
   61. Поставте у правильному хронологічному порядку політичні події:
   А) дострокові парламентські вибори за пропорційною системою;
   Б) скасування «політичної реформи»;
   В) вступ України до ООН;
   Г) обрання Л. Кучми на другий президентський термін.
   
   62. Поставте політичні процеси в логічній послідовності за змістом:
   А) формування парламентської більшості;
   Б) обрання Спікера Парламенту;
   В) формування парламентських фракцій та позафракційних груп депутатів;
   Г) засідання Погоджувальної Ради.
   
   У завданнях 63-65 до кожного з чотирьох завдань, позначених буквами, виберіть один правильний варіант відповіді, позначений цифрою.
   63. Співвіднесіть між собою вислови та їх авторів:
   А) «Хотіли зробити як краще, а зробили, як завжди» 1) А.Гітлер
   Б) «Тільки фанатичний натовп є легко керованим» 2) В.Чорномирдін
   В) «Україна – не Росія» 3) Ф.Ніцше
   Г) «У справжніх чоловіках і політиках приховано бажання грати» 4) Леонід Кучма
   64. Співвіднесіть між собою країни та їх територіально-адміністративний устрій:
   А) Унітарна децентралізована 1) Європейський Союз
   Б) Федерація 2) Туркменістан
   В) Унітарна централізована 3) Бразилія
   Г) Конфедерація 4) Іспанія
   65. Співвіднесіть між собою країни та форму правління в них:
   А) абсолютна монархія 1) Японія
   Б) обмежена монархія 2) Індія
   В) парламентська республіка 3) Мексика
   Г) президентська республіка 4) Саудівська Аравія
   
   IV рівень складності
   ПОБУДУЙТЕ 3 ГІПОТЕЗИ, В ЯКИХ БУЛО Б З’ЯСОВАНА ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ НАСТУПНИМИ ПЕРЕХІДНИМИ:
   66. гіпотеза повинна містити наступні перехідні:
   - доля національних меншин;
   - адміністративно-територіальний устрій держави;
   - виборча система парламенту;
   - економічний стан країни.
   67. гіпотеза повинна містити наступні перехідні:
   - тип еліти за рекрутацією;
   - тип циркуляцій еліт;
   - тип політичного режиму;
   - стабільність політичної системи.
   68. гіпотеза повинна містити наступні перехідні:
   - розшарування населення;
   - рівень демократизації;
   - легітимність державної влади;
   - політичні протести.
   


Автор: ukrix | Відгуки: 0 | Перегляди: 3102 | 27/12/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Політологія

Ссылка на статью:


Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
Інші статті цього автора
Питання до вступного іспиту з предмету “Політологія”
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
   Спеціальність: 7.040301 “Політологія”
   Вступне тестування до ОКР спеціаліст, 2012 рік
   

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:3266 | 27/12/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Політологія
Питання до вступного іспиту з предмету “Політологія”
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
   Спеціальність: 8.040301 “Політологія”
   Вступне тестування до магістратури, 2012 рік
   

Автор: ukrix |Відгуки:1 | Перегляди:3841 | 27/12/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Політологія
Як вибрати штучну ялинку
Новий рік уже зовсім близько А яке же свято без пухнатої й ошатної ялинки? На ялинкових базарах уже можна вибрати деревце на будь-який смак і гаманець. А якщо ви не прагнете щорічно губити зелених красунь заради декількох тижнів...

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:2772 | 18/03/2012 Відносини чоловіка та жінки - Облаштування будинку
6 секретів ефективного прибирання
Секрет перший: краще раніше, чим пізніше Чисто не тільки там, де не смітять, але й там, де відразу прибирають. Будь-який збурював порядку повинен бути вилучений негайно. (Особливо якщо це плями або бруд на підлозі, шпалерах і меб...

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:2440 | 25/03/2012 Будівництво та ремонт - Внутрішній ремонт
Мікроби вибирають жінок
Незважаючи на те, що жінки звичайно більш охайні, ніж чоловіки, навколо них розташовується в кілька раз більше бактерій, чим навколо чоловіків. Американські дослідники підрахували кількість бактерій навколо чоловіків ...

Автор: ukrix |Відгуки:1 | Перегляди:2147 | 10/03/2013 Здоров'я, медицина, захворювання - Цікаві факти