Главная
року   міокарда   Глазов?   розквіт   ртуть   вугрі   чоботи   роботи   периферію   робота   було   союз»...   риба   121.   афазія   сімейні   Ворон,   Фолікуліт   захворюван   нови?   «колонізація»,«племінний   спорт   оренд   «ранній   бурштиновий  
Додати статтю | Реєстрація
 укр  |  рус 
Будівництво та ремонт
Відносини чоловіка та жінки
Готові домашні завдання (ГДЗ)
Дієтологія, косметологія, фітнес
Діти та родина
Документи для роботи
Захоплення та хобі
Здоров'я, медицина, захворювання
Конспекти, лекції, курсові роботи
Інформаційні технології
Історія
Географія
Економіка
Електротехніка
Логістика
Міжнародні відносини
Маркетінг
Математика та статистика
Основи бізнесу
Політологія
Право
Філософія
Красота, імідж, одяг
Кулінарні рецепти
Мода та стиль
Питання психології
Подорожі та туризм
Працевлаштування та освіта
Шкільні реферати
Усе в шоколаді 
Модний гороскоп на 2011 рік 
Усе про яблучний оцет 
Чому добре раннє заміжжя 
Зимова засмага 10 золотих правил використання авто засмаги 
Реферат на тему: «Полезные ископаемые г. Донецка и Донецкой области»  
Очищення кишечнику 
Маленькі груди.- Не трагедія! 
Цивільно-правовий договір 
Марії Сорті дієта 
Кімнатні рослини для підняття настрою 
Зниження апетиту 
Рум’яна знову в моді 
Моно дієта 
Финансовая помощь: понятие, виды (субсидии, дотации, субвенции). Бюджетный кредит.  
Поняття творчості свободи і відповідальності 
We Learn English, 7 class, Alla Nesvit. (Англійська мова, 7 клас, Алла Несвіт )  
Хміль - лікар для жирної шкіри 
Фуд - Розвідка 
Зберегти сторінку Зробити стартовою Відправити другу
 укр
 рус
Основи бізнесу
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
«Механизм организации собственного бизнеса и правовые основы предпринимательской деятельности»   
   1. Сущность и значение хозяйственной деятельности
   2. Виды хозяйственной деятельности
   3. Субъекты хозяйственной деятельности
   4. Сущность предпринимательства
   5. Ограничения при осуществлении предпринимательской деятельности
   6. Ограничения при создании различных видов хозяйственных обществ
   7. Регистрация субъектов предпринимательской деятельности
   8. Принципы регулирования предпринимательской деятельности
   9. Лицензирования некоторых видов предпринимательской деятельности
   10. Патентование некоторых видов предпринимательской деятельности
   
   «Основы законодательства»
   1. Срок действия торгового патента
   2. Виды деятельности, подлежащие патентованию
   3. Срок действия лицензии на право осуществления большинства видов хозяйственной деятельности
   4. Основания для отказа в выдаче лицензии
   5. Момент ликвидации юридического лица
   6. Размер сбора за государственную регистрацию субъектов предпринимательской деятельности - физических лиц и юридических лиц
   7. Органы, осуществляющие государственную регистрацию субъектов предпринимательской деятельности
   8. Критерии отнесения предприятий к малым
   9. Предельная численность участников хозяйственных обществ
   10. Размер уставного капитала хозяйственных обществ
   11. Правила определения срока действия договора аренды имущества частной и коммунальной формы собственности
   12. Формы заключения договора аренды недвижимого имущества
   13. Правовые основания изменения владельца объекта аренды
   14. Суть преимущественного права арендатора на заключение договора аренды на новый срок
   
   «Особенности налогообложения субъектов предпринимательской деятельности»
   1. Теоретические основы налогообложения
   2. Режимы налогообложения для субъектов малого бизнеса
   3. Плательщики единого налога – юридические лица
   4. Плательщики единого налога – физические лица
   5. Ставки единого налога для СПД – физических и юридических лиц
   6. Условия перехода на упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности
   7. Порядок и размеры взносов в Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности
   8. Порядок и размеры взносов в Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы
   9. Порядок и размеры взносов в Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины
   10. Порядок и размеры взносов в Пенсионный фонд Украины
   «Бухгалтерский учет на малых предприятиях»
   1. Основные положения, раскрываемые в приказе об учетной политике малого предприятия
   2. Специфические особенности организации бухгалтерского учета, сложившиеся в рамках государственной поддержки субъектов малого предпринимательства
   3. Основная суть упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства
   4. Особенности упрощенной формы учета
   5. Суть налогового учета расходов по нормам и по данным первичных документов
   6. Бухгалтерские проводки по единому налогу у субъекта малого предпринимательства, использующего упрощенный План счетов
   7. Бухгалтерские проводки по списанию затрат со счета 23 у субъекта малого предпринимательства, выполняющего работы или оказывающие услуги
   8. Бухгалтерские проводки по оприходованию запасов субъектами малого предпринимательства, использующими упрощенный План счетов
   9. Бухгалтерские проводки по введению в эксплуатацию объектов основных средств субъектами малого предпринимательства, использующими упрощенный План счетов
   10. Состав годового Финансового отчета субъекта малого предпринимательства согласно П(С)БУ 25
   
   «Менеджмент малого бизнеса»
   1. Малое предпринимательство: сущность, характерные черты, субъекты осуществления
   2. Функции малого бизнеса и его роль в экономике
   3. Формы осуществления малого предпринимательства
   4. Виды государственной поддержки субъектов малого предпринимательства
   5. Экономический механизм осуществления малого бизнеса
   6. Перечень налогов и сборов, от уплаты которых освобождается субъект предпринимательства
   7. Перечень документов, необходимых для регистрации субъектов малого предпринимательства как юридического лица
   8. Перечень документов, необходимых для регистрации субъектов малого предпринимательства без образования юридического лица
   9. Особенности ведения финансовой отчетности субъектов малого бизнеса
   10. Современные формы ведения малого бизнеса с использованием информационных технологий
   
    «Стратегия предприятия как основа развития бизнеса»
   1. Сущностная «стратегии» как категории: основные дефиниции, сущность по форме и содержанию, виды стратегий
   2. Этапы формирования стратегий
   3. Конкурентные стратегии: сущность, виды , методы защиты конкурентных преимуществ
   4. Стратегия лидерства в издержках: характеристика, условия реализации, риски
   5. Стратегия дифференциации
   6. Стратегия фокусирования
   7. Стратегия внедрения нового товара (услуги)
   8. Стратегия диверсификации
   9. Корпоративная стратегия: сущность, условия реализации, риски
   10. Виды стратегий для малых предприятий
   
   «Инвестиционная деятельность предприятия. Определение экономической эффективности инвестиционного проекта»
   1. Что такое инвестиции
   2. Реновационные, чистые, валовые инвестиции
   3. Реальные инвестиции
   4. Амортизация как источник финансирования инвестиционной деятельности
   5. Расчет будущей стоимости денег по сложным процентам при начислении процентов один раз в год и m раз в год
   6. Расчет настоящей стоимости денег
   7. По какой формуле можно рассчитать чистую приведенную стоимость проекта при меняющихся и неизменных переменных проекта
   8. Как определяется ставка дисконтирования
   9. Что означает показатель внутренней нормы доходности проекта
   
   Современные технологии управления персоналом
   1. Содержание и инструменты управления персоналом предприятия
   2. Методы управления персоналом предприятия
   3. Адаптация работника и её виды
   4. Теории мотивации
   5. Управление карьерой
   6. Аттестация персонала
   7. Коммуникационный процесс в организации
   8. Управление конфликтами
   9. Оценка персонала
   10. Антикризисное управление персоналом
   
   «Охрана труда»
   1. Расследование и учет несчастных случаев. (Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве)
   2. Что включают в себя нормативные акты по охране труда?
   3. Служба охраны труда и ее направления
   4. Нормативные акты об охране труда, действующие в пределах предприятия, организации, учреждения
   5. Законодательная и нормативная база Украины об охране труда
   6. Функции управления охраной и условиями труда
   7. Система управления охраной труда
   8. Организация охраны труда на предприятии
   9. Группы норм направленных на обеспечение безопасности и условий труда.
   10. Органы государственного управления охраной труда. Их компетенция и полномочия. (Закон Украины «Об охране труда»)
   
   «Техника поиска работы»
   1. Предварительное интервью
   2. 12 ошибок в резюме
   3. Распространенные ошибки при прохождении собеседования
   4. Поиск и отбор кадров для обеспечения высокого качества отбираемых кандидатов
   5. Персонал-технологии и требования, которым они должны отвечать
   6. Методы комплексной системы отбора
   7. Типы интервью и стандартные вопросы при его прохождении
   8. Многоступенчатый подход для отбора персонала
   9. Система оценки кандидата
   10. Комплексная система отбора
   


Автор: ukrix | Відгуки: 0 | Перегляди: 3367 | 25/12/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу

Ссылка на статью:


Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
Інші статті цього автора
Учет активов на предприятиях малого бизнеса
Согласно приказу Минстата Украины № 352 от 29.12. 95г. «Об утверждении форм первичного учета» для документального оформления движения основных средств необходимо использовать следующие типовые первичные документы:

Автор: ukrix |Відгуки:1 | Перегляди:3428 | 25/12/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу
Алгоритм рассуждений для классификации активов на оборотные и необоротные
оборотные активы, необоротные активы

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:2920 | 25/12/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу
Лекция. Банкротство и ликвидация обанкротившихся СПД.
Основы бизнеса, лекции

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:4126 | 16/04/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу
Учет обязательств на предприятиях малого бизнеса
Обязательства – это задолженность предприятия, возникшая в результате прошлых событий и погашение которой, как ожидается, приведет к уменьшению ресурсов предприятия, воплощающих экономические выгоды.

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:3282 | 25/12/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу
Методичні рекомендації зі складання бізнес-плану
Методичні рекомендації зі складання бізнес-плану слухачами курсів підвищення кваліфікації «Організація власного бізнесу в умовах нестійкого ринкового середовища»

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:3225 | 25/12/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу