Главная
lesson   навколо   одяг   відділу   міжнародних   очей   союз»...   лакофарбові   історичний   страница   безпека   українська   мова   клас   А.А.   Ворон   спецификация   Солопенко.   информатике.   засіб   передчасні   театр   корисн?   профілактика   лекції   приправи   Суглоб   ворон   оптимізаційні  
Додати статтю | Реєстрація
 укр  |  рус 
Будівництво та ремонт
Відносини чоловіка та жінки
Готові домашні завдання (ГДЗ)
Дієтологія, косметологія, фітнес
Діти та родина
Документи для роботи
Захоплення та хобі
Здоров'я, медицина, захворювання
Конспекти, лекції, курсові роботи
Інформаційні технології
Історія
Географія
Економіка
Електротехніка
Логістика
Міжнародні відносини
Маркетінг
Математика та статистика
Основи бізнесу
Політологія
Право
Філософія
Красота, імідж, одяг
Кулінарні рецепти
Мода та стиль
Питання психології
Подорожі та туризм
Працевлаштування та освіта
Шкільні реферати
Гіперандрогенія 
ДОГОВОР экспедирования на автомобильные перевозки 
ЛЕКЦИЯ. Патентование некоторых видов предпринимательской деятельности  
Отчет по НИРСу на тему “Вероятностные методы расчета в транспортных установках" 
Будинки й лазні із бруса 
Правильний догляд за мікрохвильовою піччю 
We Learn English 7 class Alla Nesvit. (Англійська мова, 7 клас, Алла Несвіт )  
Букет по настрою 
Між нами дівчинками 
Корсетна білизна правила вибору 
Йога проти безсоння 
We Learn English 7 class Alla Nesvit. (Англійська мова, 7 клас, Алла Несвіт )  
Як продовжити чоловічий оргазм 
Maserati і Paco Rabanne провели спільну виставку 
Финансовая помощь: понятие, виды (субсидии, дотации, субвенции). Бюджетный кредит.  
Поняття творчості свободи і відповідальності 
We Learn English, 7 class, Alla Nesvit. (Англійська мова, 7 клас, Алла Несвіт )  
Хміль - лікар для жирної шкіри 
Фуд - Розвідка 
Зберегти сторінку Зробити стартовою Відправити другу
 укр
 рус
Основи бізнесу
Методичні рекомендації зі складання бізнес-плану
Методичні рекомендації зі складання бізнес-плану слухачами курсів підвищення кваліфікації «Організація власного бізнесу в умовах нестійкого ринкового середовища»


Відповідно до учбового плану курсів підвищення кваліфікації «Організація власного бізнесу в умовах нестійкого ринкового середовища» за підсумками роботи слухачі розробляють бізнес-план створення власного бізнесу.
   
   Бізнес-план, як важлива складова рейтингового контролю знань з одного боку, та модель реального проекту започаткування власної справи з другого боку, передбачає самостійне, творче висвітлювання стратегічних питань розвитку бізнесу на довгострокову перспективу.
   Бізнес-план має бути стислим, простим, але адекватно розкривати сутність підприємницького проекту. Обсяг бізнес-плану має складати 10-20 сторінок в комп’ютерному наборі. У бізнес-плані слід використовувати загальновідомі терміни, інформацію треба викладати в діловому стилі.
   Бізнес-план має бути функціональним. Тому з метою найбільш якісного опису суті проекту та припущень, покладених в його основу, і тих факторів, що можуть негативно вплинути на його реалізацію, а також механізмів запобігання виникненню ризиків, бізнес-план має містити такі складові (розділи) з відображенням в них нижче вказаного переліку питань:
   
   1. Титульний аркуш (див. зразок у додатку А)
   2. Зміст бізнес-плану (перелік розділів, параграфів, додатків та ін. із зазначенням номерів сторінок, які містять початок матеріалу);
   3. Резюме
   - короткий опис проекту;
   - мета та актуальність проекту, його фінансова та організаційна схема;
   - технічні та економічні аспекти проекту;
   - інша інформація щодо проекту.
   4. Маркетинговий план
   4.1. Характеристика галузі
   - сучасний стан галузі, існуючі тенденції змін та прогноз наслідків для конкурентоспроможності підприємства та проектної продукції;
   - державне регулювання галузі.
   4.2. Продукція та послуги
   - характеристика товарного асортименту продукції,
   - аналіз конкурентоспроможності;
   - аналіз ринку збуту, його динаміка та майбутні перспективи, характеристика потенційних споживачів продукції, існуючі та перспективні умови реалізації продукції (передоплата, оплата по факту, оплата в розстрочку тощо);
   - маркетингова товарна та асортиментна політика просування та реалізації продукції.
   5. Виробничий план
   - відомості про технологічний процес на підприємстві, відповідність діючих технологій сучасним вимогам;
   - забезпеченість машинами та обладнанням з зазначенням їх кількості та терміну експлуатації;
   - структура матеріальних витрат по кожному виду продукції, обґрунтування та розрахунки її виробничої собівартості;
   - планування виробничої програми.
   6. Організаційний план
   - забезпеченість підприємства робочою силою: виробничий персонал та його кваліфікація, інженерно-технічний персонал та його кваліфікація;
   - адміністративний персонал та його кваліфікація;
   - умови праці та діюча система оплати праці, механізм стимулювання.
   7. Фінансовий план
   - політика ціноутворення, розрахунок постійних та змінних витрат, розрахунок собівартості продукції та послуг;
   - обґрунтування фінансування кредитного проекту та джерела його отримання (в тому числі кредит банку);
   - план доходов и расходов;
   - план поступления и расходования денежных средств ;
   - плановый баланс.
   - розрахунок економічної ефективності проекту при різних умовах реалізації, як при очікуваних (прогнозних) умовах, так і в припущенні, що вартість сировини, інші витрати будіть максимальні, а ціна готової продукції буде мінімальна.
   8. Оцінка ризиків
   - визначення та оцінка можливих ризиків;
   - заходи по їх запобіганню, механізм страхування ризиків;
   9. Висновки
   - обґрунтування в стислій формі обраного варіанту реалізації проекту виходячи з попередніх розділів бізнес-плану;
   - соціально-економічна оцінка результатів впровадження проекту.
   10. Додатки
   Бізнес-план подається в зшитому степлером вигляді (або в прошитій папці) на листах формату А 4 в комп'ютерному наборі, залишаючи поля таких розмірів: ліве - 20 мм, праве - 10 мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка — чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту роботи – всюди однакова. Міжстроковий інтервал - 1,5, шрифт - Times New Roman, кегель – 14, абзацний відступ – 1,25 см. Сторінки бізнес-плану повинні бути пронумеровані (номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці, на титульному аркуші номер сторінки не ставлять).
   
   Наприкінці бізнес-плану повинна бути поставлена дата його виконання і підпис виконавця.
   Бізнес-план слід представити строго в строк згідно учбовим планам і графіками. Бізнес-план, розроблений належним чином, викладач допускає до захисту. Захист бізнес-плану відбувається на засіданні екзаменаційної комісії і передбачає доповідь слухача по основним положенням бізнес-плану та відповіді на питання членів екзаменаційної комісії. Ступінь і якість виконання бізнес-плану, рівень його захисту визначає бали, що зараховуються слухачу для рейтингової оцінки по курсам.
   


Автор: ukrix | Відгуки: 0 | Перегляди: 3225 | 25/12/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу

Ссылка на статью:


Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
Інші статті цього автора
ТЕМА 1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Основы бизнеса, лекции

Автор: ukrix |Відгуки:1 | Перегляди:5204 | 16/04/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу
ТЕМА 5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Основы бизнеса, лекции

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:4034 | 16/04/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу
ЛЕКЦИЯ 11. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ПРЕДПРИЯТИЙ КОТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ
Основы бизнеса, лекции

Автор: ukrix |Відгуки:1 | Перегляди:4196 | 16/04/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу
Учет расходов, доходов и финансовых результатов.
Формирование отчетности субъектами малого предпринимательства

Автор: ukrix |Відгуки:1 | Перегляди:4157 | 25/12/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу
Лекция 8. РИСКИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основы бизнеса, лекции

Автор: ukrix |Відгуки:1 | Перегляди:6581 | 16/04/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу