Главная
гіпоплазія   Виділення   301.   English,   сукні   358.   WRITE   into   342.   мастера   exercise   центр   115.   1931   1999   вугрі   soup   Nesvit.   nesvit   клас   kitchen   alla   o.i.   questions   class  
Додати статтю | Реєстрація
 укр  |  рус 
Будівництво та ремонт
Відносини чоловіка та жінки
Готові домашні завдання (ГДЗ)
Дієтологія, косметологія, фітнес
Діти та родина
Документи для роботи
Захоплення та хобі
Здоров'я, медицина, захворювання
Конспекти, лекції, курсові роботи
Інформаційні технології
Історія
Географія
Економіка
Електротехніка
Логістика
Міжнародні відносини
Маркетінг
Математика та статистика
Основи бізнесу
Політологія
Право
Філософія
Красота, імідж, одяг
Кулінарні рецепти
Мода та стиль
Питання психології
Подорожі та туризм
Працевлаштування та освіта
Шкільні реферати
Неврит 
До зустрічі на татамі 
Дитячі істерики. Як правильно поводитися 
10 місць у квартирі, де не треба ховати гроші 
Должностная инструкция эстетиста в массажном салоне 
Хронічний ентерит 
Удосконалення розподільного щита або заміна електропроводки 
Лекции по информационной безопасности. ЛЕКЦИЯ 16 
Як обирати меблі для офісу 
Должностная инструкция тех. персонала. 
Секрети ефективного тренування 
Макіяж на Новий рік. Готуємося до зимових свят 
Морс користь для здоров’я! 
Будинки й лазні із бруса 
We Learn English, 7 class, Alla Nesvit. (Англійська мова, 7 клас, Алла Несвіт )  
Поняття творчості свободи і відповідальності 
ПРОГРАМА зовнішнього незалежного оцінювання з математики  
Должностная инструкция эстетиста в массажном салоне 
Хміль - лікар для жирної шкіри 
Зберегти сторінку Зробити стартовою Відправити другу
 укр
 рус
Основи бізнесу
«Бухгалтерский учет на малых предприятиях»
Основные нормативные документы


«Бухгалтерский учет на малых предприятиях»
   Основные нормативные документы
   1. Указ Президента Украины “Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства» от 03.07. 98 г. № 727/ 98
   2. Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 16.07.99г. № 996 – ХIV с изм. и доп.
   3. Закон Украины «О государственной поддержке малого предпринимательства» от 19.10.2000г. № 2063 – III
   4. Хозяйственный кодекс Украины от 16.01.03 №436- IV
   5. Положения (Стандарты) бухгалтерского учета
   6. План счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утв. приказом МФУ от 30.11.99г. № 291 с доп. и изм. и Инструкция по применению Плана счетов
   7. План счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций субъектов малого предпринимательства, утв. приказом МФУ от 19.04.2001г. № 186;
   8. Об утверждении типовых форм первичного учета.- приказ Министерства статистики Украины от 9.10.95г. № 253
   9. Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете, утв. приказом МФУ от 24.05.95г. №88.
   10. Методические рекомендации о применении регистров бухгалтерского учета, утв. Приказом МФУ от 29.12.2000г. № 356
   11. Методические рекомендации о применении регистров бухгалтерского учета для малых предприятий, утв. Приказом МФУ от 25.06.2003г. № 422.
    Учебники и учебные пособия
   1. Буряк П.Ю., Шевцов Л.Ю., Хом’як Р.Л. Облік на підприємствах малого бізнесу: Навч. посіб.-К.:ВД “Професіонал”, 2005.- 272с.
   2. Гура Н.О., Мельник Т.Г., Моторина Т.М. Облік на підприємствах малого бізнесу: Навч. посіб.-К.:Знання, 2007.- 310с.
   3. Сердюк В.Н., Акаев Ш.М.Особенности бухгалтерского учета и аудита на малых предприятиях. Учебно-практическое пособие. – МЭГИ.- Донецк, 2003. –282 с.
   Периодические издания: «Бухгалтерский учет и аудит», «Баланс», «Все о бухгалтерском учете», «Вестник бухгалтера и аудитора Украины», др.
   Статьи в периодических изданиях
   1. Андрущенко А. Актуальные вопросы формирования ученой политики малых предприятий // Бухгалтерский учет и аудит: научн.-практ.журн. -2008.-№11.- с.10-14
   3. Кузнецова С. Выбор формы организации ведения бухгалтерского учета отечественными предприятиями // Бухгалтерский учет и аудит: научн.-практ. журн. -2008.-№7.- с.28-32
   
   ТЕМА 1: Методика и особенности организации бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса
   1. Организация бухгалтерского учета на малом предприятии
   2. Общеметодологические основы документирования и учетного отражения информации на предприятиях сферы малого бизнеса
   3. Формы счетоводства в малом бизнесе
   1
   В соответствии с п. 2 статьи 3 Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» (далее, - Закон [1]) всем предприятиям, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, в том числе и малым, необходимо вести бухгалтерский учт и составлять финансовую отчетность.
   Бухгалтерский учет - это процесс выявления, измерения, регистрации, накопления, обобщения, хранения и передачи информации о деятельности предприятия внешним и внутренним пользователям для принятия решений (ст. 1 Закона [1]).
   Особенности организации учета в малом бизнесе сформировались в рамках государственной поддержки субъектов малого предпринимательства и состоят в возможности применять:
   - нормы П(С)БУ 25 «Финансовый отчет субъекта малого предпринимательства», упрощенный План счетов, утв. приказом МФУ № 186 [7],
   - регистры бухгалтерского учета для малых предприятий, утв. приказом МФУ № 422 [11].
   На предприятиях малого бизнеса ведение учета и составление отчетности должно осуществляться в строгом соответствии с принципами, закрепленными статьей 4 Закона [1] для всех предприятий.
   Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии малого бизнеса несет его руководитель. Он утверждает на финансовый год приказ об учетной политике.
   Как минимум, в приказе об учетной политике должны быть раскрыты:
   - выбранная форма организации бухгалтерского учета;
   - выбранная форма ведения бухгалтерского учета (вопрос 1.3);
   - установленные правила документооборота и технологии обработки информации (вопрос 1.2);
   - используемая система счетов (вопрос 1.2);
   - выбранные предприятием методы оценки и учета конкретных объектов учета, включая;
   - установленная система и формы внутрихозяйственного учета и контроля;
   - порядок проведения инвентаризации.
   2.
   Все совершаемые малым предприятием хозяйственные операции для доказательности их совершения должны быть оформлены первичными документами, составляемыми по формам, предусмотренным в приказе Министерства статистики Украины от 9.10.95г. № 253 «Об утверждении типовых форм первичного учета» [7].
   Юридическим свидетельством факта совершения хозяйственной операции является лишь тот первичный документ, который составленный в строгом соответствии с требованиями нормативных актов, в первую очередь, - Закона [1] и Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете за №88 [8].
   
   Юридически полновесные первичные документы являются основанием для отражения совершенных операций на бухгалтерских счетах. Совокупность счетов, рекомендованных для ведения учета, представляет собой типовой единый План счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утв. приказом МФУ от 30.11.99г. № 291[6]. К Плану счетов разработана Инструкция по его применению № 291[6]. Кроме того, для субъектов – юридических лиц, по законодательству признанных субъектами малого предпринимательства и составляющих финансовую отчетность согласно нормам П(С)БУ 25, приказом МФУ от 19.04.2001г. за № 186 утвержден так называемый упрощенный План счетов, а именно - План счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций субъектов малого предпринимательства [7].
   
   
   
   Бухгалтерский учет на малых предприятиях, Основные нормативные документы , скачать бесплатно


Автор: ukrix | Відгуки: 3 | Перегляди: 3847 | 25/12/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу

Ссылка на статью:


Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
Інші статті цього автора
Методичні рекомендації зі складання бізнес-плану
Методичні рекомендації зі складання бізнес-плану слухачами курсів підвищення кваліфікації «Організація власного бізнесу в умовах нестійкого ринкового середовища»

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:3021 | 25/12/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу
Учет расходов, доходов и финансовых результатов.
Формирование отчетности субъектами малого предпринимательства

Автор: ukrix |Відгуки:1 | Перегляди:3888 | 25/12/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу
Лекция 8. РИСКИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основы бизнеса, лекции

Автор: ukrix |Відгуки:1 | Перегляди:6302 | 16/04/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу
ТЕМА 2. СУБЪЕКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основы бизнеса, лекции

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:5260 | 16/04/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу
ТЕМА 5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Основы бизнеса, лекции

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:3803 | 16/04/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу