Главная
Торговая   билеты   news   services   производственная   learn   ХРОНІЧНОГО   First   шкіра   юшка   матк   еспандер   17.3   переклади   класс   українська   мова   клас   А.А.   Ворон   соль   Солопенко.   ДЖЕРЕЛА   візажист   Множення   задач   презентації   358.   многочленів   correct  
Додати статтю | Реєстрація
 укр  |  рус 
Будівництво та ремонт
Відносини чоловіка та жінки
Готові домашні завдання (ГДЗ)
Дієтологія, косметологія, фітнес
Діти та родина
Документи для роботи
Захоплення та хобі
Здоров'я, медицина, захворювання
Конспекти, лекції, курсові роботи
Інформаційні технології
Історія
Географія
Економіка
Електротехніка
Логістика
Міжнародні відносини
Маркетінг
Математика та статистика
Основи бізнесу
Політологія
Право
Філософія
Красота, імідж, одяг
Кулінарні рецепти
Мода та стиль
Питання психології
Подорожі та туризм
Працевлаштування та освіта
Шкільні реферати
Сумки для ноутбука як підібрати ідеальну модель 
Усе, що робить тебе старіше 
Классический китайский танец 
Комплекс ранкових вправ 
12 знакових речей восени 
Виразка рятує дітей від астми й алергії 
ПРОГРАМА зовнішнього незалежного оцінювання з історії України 
Краса по годиннику 
Зовнішнє незалежне оцінювання 2011 року  
Як знайти свій танець? 
ЛЕКЦИЯ. Патентование некоторых видов предпринимательской деятельности  
Описание обязанностей Косметолога в салоне красоты 
Alla Nesvit English 8 class (Алла Несвіт, Англійська мова, 8 клас) 
Проблема сенсу життя людини 
We Learn English, 7 class, Alla Nesvit. (Англійська мова, 7 клас, Алла Несвіт )  
Поняття творчості свободи і відповідальності 
Зачіски, які роблять вас молодше 
Финансовая помощь: понятие, виды (субсидии, дотации, субвенции). Бюджетный кредит.  
ПРОГРАМА зовнішнього незалежного оцінювання з математики  
Зберегти сторінку Зробити стартовою Відправити другу
 укр
 рус
Основи бізнесу
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ із курсу “Основи бізнесу”
для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 8.050106 – “Облік та аудит”


ВСТУП
   
   Мета дисципліни – отримання базових знань із питань організації, функціонування та менеджменту підприємницької діяльності в умовах ринкових економічних відносин.
   Основні завдання дисципліни – з’ясування сутності ринкових економічних відносин і їх відмінності від командно-адміністративної системи управління; набуття навичок в організації підприємницької і управлінської діяльності; оволодіння методами оцінки ефективності підприємництва в умовах ринкових економічних відносин.
   Предметом дисципліни виступає підприємницька діяльність підприємства, яка являє собою комплексну систему підприємницької діяльності і способів досягнення цілей у підприємництві.
   В результаті вивчення курсу студент має знати зміст основних проблем підприємницької діяльності; концепцію ринкової системи господарювання та механізм функціонування ринку; методи організації підприємницької й управлінської діяльності; методику оцінки ефективності діяльності підприємства. Студент повинен вміти скласти документацію на організацію підприємства; виділити слабкі і сильні сторони підприємницької й управлінської діяльності; оцінити результативність підприємницької діяльності підприємства в умовах ринку; розробляти заходи та приймати рішення щодо підвищення ефективності підприємницької діяльності.
   Методичні рекомендації містять два розділи: перший присвячений викладу тематичного змісту курсу “Основи бізнесу”, у другому наведено методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
   
   Мета контрольної роботи – надання практичних навичок студентам з організації і реєстрації підприємства. До виконання роботи слід ознайомитися з пропонованими розділами програми курсу, а потім підібрати рекомендовану програмою літературу у відповідності до завдання.
   При виконанні контрольної роботи необхідно керуватися наступними вимогами:
   1. На титульному аркуші необхідно зазначити прізвище студента, шифр групи та номер залікової книжки.
   2. Контрольна робота повинна містити назву підприємства, форму та вид підприємницької діяльності.
   3. Студенти повинні сформувати необхідний пакет документів для заснування підприємницької діяльності.
   4. Контрольна робота повинна бути оформлена з використанням комп'ютерної техніки. Сторінки слід пронумерувати і залишити поля для зауважень рецензента і виправлень (доповнень), внесених студентом після рецензування.
   5. Наприкінці роботи необхідно привести список використаної літератури, складений відповідно до прийнятої послідовності.
   6. Якщо після рецензування контрольна робота має зауваження, студент повинен зробити необхідні виправлення і доповнення.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ КУРСУ
   
   Тема 1. Об’єктивні основи розвитку підприємництва в ринковій економіці
   Сутність, предмет та мета вивчення курсу “Основи бізнесу”. Роль економічних знань в господарській діяльності суб’єктів підприємництва. Об’єктивні основи розвитку підприємництва в умовах ринку. Загальна характеристика підприємницької та господарської діяльності. Економічна свобода, її сутність й роль у розвитку підприємництва.
   
   Перелік контрольних питань:
   1. Сутність підприємництва.
   2. Предмет і мета вивчення курсу.
   3. Підприємницька діяльність. Сутність і необхідні умови ринку.
   4. Роль економічних знань в господарській діяльності суб’єктів підприємництва.
   5. Сутність стратегії і тактики підприємництва.
   6. Сутність економічної свободи.
   
   Література [2; 10, с. 12 – 26; 16, с. 9 – 12].
   
   Тема 2. Суб’єкти та організаційні форми підприємницької діяльності
   Підприємство як організаційна структура підприємництва. Господарський кодекс. Закон України “Про підприємства в Україні”. Основні форми підприємства та їх класифікація. Принципи підприємницької діяльності. Основні функції підприємництва. Суб’єкти підприємницької діяльності.
   
   Перелік контрольних питань:
   1. Види підприємств згідно з Законом України “Про підприємства в Україні”.
   2. Принципи здійснення підприємницької діяльності в Україні.
   3. Сутність економічної свободи у підприємницькій діяльності.
   
   Література [1; 5; 10, с. 28 – 41; 11; 16, с. 19 – 30].
   
   Тема 3. Організація, заснування, функціонування і регулювання підприємницької діяльності в Україні
   Ідея та види підприємницької діяльності. Загальні умови створення підприємництва. Статутний фонд підприємства. Сутність і порядок утворення статутного фонду підприємства. Основні розділи статуту. Державна реєстрація підприємства. Відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності. Припинення підприємницької діяльності.
   
   Перелік контрольних питань:
   1. Сутність ідеї підприємництва.
   2. Види підприємницької діяльності.
   3. Загальні умови створення підприємництва.
   4. Сутність основних розділів статуту підприємства.
   5. Порядок реєстрації підприємства.
   
   Література [1; 2; 3; 10, с. 42 – 51].
   
   Тема 4. Вплив конкуренції на підприємницьку діяльність
   Конкуренція як засіб реалізації підприємництва. Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності. Аналіз впливу конкуренції на підприємницьку діяльність. Інтенсивний і екстенсивний шляхи розвитку підприємництва, їх сутність. Показники інтенсифікації і підвищення ефективності підприємницької діяльності.
   
   Перелік контрольних питань:
   1. Сутність конкуренції та її об’єктивна необхідність у ринкових економічних умовах господарювання.
   2. Види конкуренції.
   3. Конкуренція та її вплив на розвиток підприємницької діяльності.
   4. Сутність екстенсивного та інтенсивного шляхів розвитку підприємництва.
   
   Література [6; 10, с. 52 – 64; 12; 16].
   
   
   
   
   Тема 5. Демонополізація економіки та антимонопольна діяльність держави
   Монополії і монопольне становище та їх вплив на розвиток економічних відносин. Основні параметри, що визначають монопольне становище суб’єкта господарювання Антимонопольна діяльність держави в умовах ринкової економіки. Основні закони, що формують антимонопольне-конкурентне законодавство України. Антимонопольний комітет України. Основні аспекти його діяльності. Сутність недобросовісної конкуренції.
   
   Перелік контрольних питань:
   1. Поняття монополії і монополізації.
   2. Сутність антимонопольної державної політики.
   3. Основні закони, що формують антимонопольно-конкурентне законодавство України.
   4. Основні завдання Антимонопольного комітету.
   5. Сутність недобросовісної конкуренції.
   
   Література [6; 10, c. 64 – 72; 12; 16].
   
   Тема 6. Державне регулювання та підтримка підприємництва
    Необхідність державного регулювання підприємництва. Сутність державного регулювання та підтримки підприємництва: функції та форми державного регулювання економіки. Державна підтримка як один із головних аспектів державного регулювання підприємства. Бюджет і податкова система в регулюванні підприємництва. Податки, їх класифікація та функції. Тіньова економіка, її наслідки для суспільства.
   
   Перелік контрольних питань:
   1. Сутність державного регулювання підприємництва та форми його прояву.
   2. Функції державного регулювання.
   3. Пряме і непряме державне регулювання економіки.
   4. Сутність податків та їх функції.
   5. Класифікація податків.
   
   Література [1; 5, c. 72 – 88; 12; 16].
   
   
   Тема 7. Банки та банківська система в системі підприємництва
   Сутність фінансів суб’єктів підприємницької діяльності. Організація фінансової діяльності підприємства. Роль банків у забезпеченні функціонування підприємницьких структур. Суть та функції кредиту. Банківське кредитування суб’єктів господарювання: види, принципи, організація. Види банківських позик, їх характеристика. Основні етапи процесу банківського кредитування. Форми небанківського кредитування, їх характеристика.
   
   Перелік контрольних питань:
   1. Сутність і основні принципи організації фінансів суб’єктів підприємництва.
   2. Сутність фінансових ресурсів підприємства.
   3. Види банківських послуг суб’єктам підприємницької діяльності.
   4. Види банківських позик, їх характеристика.
   5. Основні етапи процесу банківського кредитування.
   
   Література [8; 10, c. 89 – 102; 11; 12; 13; 16].
   
   Тема 8. Правовий статус та етика підприємця
    Правовий статус підприємця. Типи керівників і ділова етика сучасного керівника. Ділова етика і професійна культура підприємця. П’ять фундаментальних завдань, які необхідно виконувати при здійсненні підприємницької діяльності. Планування особистої праці менеджера. Організація управлінської праці і забезпечення ефективності діяльності підприємства.
   
   Перелік контрольних питань:
   1. Умови здійснення підприємницької діяльності.
   2. Роль підприємця в організації і функціонуванні підприємства.
   3. Типи керівників і вимоги до особистості сучасного керівника.
   4. Ділова етика і професійна культура підприємця.
   
   Література [10; 16].
   
   
   
   
   МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
   
    Організацію власного підприємства пропонується здійснювати у наступній послідовності дій:
   1. Пошук і знаходження своєї господарсько-ринкової ніші на вітчизняному чи світовому ринку.
   2. Свідомий вибір форми підприємницької діяльності (індивідуальне або колективне підприємництво).
   3. Формування необхідного пакета документів для започаткування підприємницької діяльності.
   4. Підготовка до заснування, державна реєстрація й ліцензування діяльності започаткованої власного підприємства.
   З метою реєстрації новоствореного підприємства необхідно підготувати наступні документи:
   - рішення власника майна або вповноваженого органу про організацію малого підприємства (за наявності двох або більшої кількості власників таким документом є договір про заснування);
   - статут підприємства;
   - письмове підтвердження юридичної адреси суб'єкта підприємництва;
   - реєстраційна картка, яка одночасно виконує роль за¬яви засновника про реєстрацію підприємства;
   - квитанція про сплату мита за реєстрацію підприємства. Місцева держадміністрація відповідно до своїх прав і повноважень може провести екологічну експертизу представленого для державної реєстрації підприємства або вимагати експертного висновку щодо його санітарного і протипожежного стану.
   Завершальним етапом створення і реєстрації підприємства є відкриття поточного рахунку у відповідному банку за місцем знаходження новоствореного підприємства. Для цього після отримання свідоцтва про державну реєстрацію необхідними діями є:
   - звернення у податкову інспекцію (відмітка про реєстрацію, взяття на облік для установи банку; подання необхідних додаткових відомостей);
   - звернення до нотаріуса (засвідчення підпису підприємця на заповненій банківській картці у двох примірниках; копії реєстраційного свідоцтва; сплата державного мита за нотаріальне засвідчення документів);
   - звернення у банківську установу (подання документів, необхідних для відкриття рахунку в банку: заяви для відкриття рахунку; двох примірників банківських карток зі зразками підписів відповідальних осіб, копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності з відміткою податкової інспекції; заяви щодо оформлення перепусток у банк особам, які опрацьовують фінансові документи і мають справу з готівкою);
   - звернення у місцевий відділ внутрішніх справ (подання документів для отримання дозволу на виготовлення пе¬чатки і штампів: заяви; ескізів печатки і штампів у двох примірниках; довідки банку про відкриття рахунку; копії свідоцтва про реєстрацію);
   - звернення у штемпельно-гравірувальну майстерню (по¬дання ескізів печатки і штампів з відміткою районного ВВС про дозвіл на виготовлення);
   - ліцензування (отримання дозволу на здійснення конкрет¬ного виду підприємницької діяльності - за необхідності).
   Перелік документів, необхідних для заснування і реєстрації підприємства
   1. Протокол зборів засновників підприємства.
   2. Установчий договір.
   3. Статут приватного підприємства.
   4. Висновок юриста про статут.
   5. Повідомлення про реєстрацію статуту.
   6. Інформація про засновників.
   7. Реєстраційна картка суб'єкта підприємницької діяльності.
   8. Заява про відкриття поточного рахунку.
   9. Картка взірців підпису.
   10. Договір на відкриття банківського рахунку.
   11. Повідомлення про відкриття рахунку.
   12. Договір на виготовлення печатки і штампів.
   
   
   
   Скачать МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ із курсу “Основи бізнесу”
   
   


Автор: ukrix | Відгуки: 95 | Перегляди: 3660 | 16/04/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу

Ссылка на статью:

    allstate 08:16 11-02-2018    
car insurance quote <a href="https://carinsurancequote.us.com">free car insurance quotes</a> free car insurance quotes <a href=https://carinsurancequote.us.com>car insurance quotes online</a>
    best insurance rates 19:02 10-02-2018    
auto insurance quote <a href="https://autoinsurancequote.us.com">auto insurance quote</a> car insurance quote <a href=https://autoinsurancequote.us.com>car insurance quote</a>
    Jamescam18:19 10-02-2018    
research paper header <a href="https://buyessays.stream">buy essays online</a> buy essays <a href=https://buyessays.stream>buy research paper cheap</a> college essay help <a href="https://collegeapplicationessay.bid">college application essay</a> wri
    Jamescam09:47 10-02-2018    
instant payday loans <a href="https://instantpaydayloans.webcam">instant online loans</a> instant payday loans <a href=https://instantpaydayloans.webcam>instant online loans</a> online payday lenders <a href="https://paydayloanslenders.stream">bad cr
    safe auto insurance 21:52 09-02-2018    
top car insurance companies 2018 <a href="https://bestcarinsurance.us.com">aarp car insurance</a> allstate auto insurance quote <a href=https://bestcarinsurance.us.com>best car insurance companies</a>
    safeauto insurance 06:30 08-02-2018    
cheap auto insurance <a href="https://cheapautoinsurance.us.org">progressive car insurance</a> cheap auto insurance <a href=https://cheapautoinsurance.us.org>cheap auto insurance</a>
    Pay Day Loans 05:31 08-02-2018    
loans direct <a href="https://cashadvanceloan.us.com">online payday advance</a> cash advance usa <a href=https://cashadvanceloan.us.com>cash advance loan</a>
    Money Loan 18:18 06-02-2018    
advance payday loan <a href="https://paydayadvance.us.com">payday advances</a> payday advance <a href=https://paydayadvance.us.com>payday advance</a>
    Pay Day Loans 15:23 06-02-2018    
installment payments <a href="https://onlineloan.us.com">loan service</a> payday loan places <a href=https://onlineloan.us.com>loan online</a>
    A Payday Loan 08:35 05-02-2018    
loans with no credit check <a href="https://loansnocreditcheck.us.com">what is a cash advance</a> loans no credit check <a href=https://loansnocreditcheck.us.com>easy loans no credit check</a>
    Cheap Essays 00:10 03-02-2018    
essay writing services <a href="https://essaywritingservices.us.org">essay writing services</a> college essay writing service https://essaywritingservices.us.org - essay writing services
    Premium Assignments 01:14 02-02-2018    
term papers writing <a href="https://termpaper.us.com">term paper</a> term paper assistance https://termpaper.us.com - buying term papers online
    Jamescam21:18 01-02-2018    
loans <a href="https://quickloans.science">payday loans</a> loans online <a href=https://quickloans.science>quick loans 100 approval</a> payday advance loan <a href="https://smallpaydayloans.bid">fast loans no credit check</a> payday advance loan <a
    Instant Online Loans 16:06 01-02-2018    
personal loans bad credit <a href="https://personalloans.us.org">low interest debt consolidation</a> personal loans <a href=https://personalloans.us.org>personal loans</a>
    Write Essays Online 14:16 01-02-2018    
best paper writing service <a href="https://paperwritingservice.us.com">paper writing service</a> college paper writing <a href=https://paperwritingservice.us.com>cheap essay writing service</a>
    Money Loan 08:44 01-02-2018    
loans online <a href="https://loansonline.us.com">personal loan lenders</a> loans online <a href=https://loansonline.us.com>installment loans bad credit</a>
    allstate claims 00:24 01-02-2018    
car insurance quotes online <a href="https://autoinsurancequotes.us.org">auto insurance quotes</a> direct car insurance quote <a href=https://autoinsurancequotes.us.org>auto insurance quotes</a>
    Online Lenders 11:50 31-01-2018    
personal loan approval <a href="https://cashadvanceloan.us.com">cash advance loan</a> online payday advance <a href=https://cashadvanceloan.us.com>best payday lenders</a>
    Jamescam06:33 31-01-2018    
advance payday loans <a href="https://advancepaydayloans.cricket">online payday loans</a> paydayloans <a href=https://advancepaydayloans.cricket>advance payday loans</a> online sluts <a href="https://chatsex.trade">cam girl</a> free sex web cams <a h
    Loan Cash 04:28 31-01-2018    
loans no credit check <a href="https://loansnocreditcheck.us.com">loans no credit check</a> money loans no credit check <a href=https://loansnocreditcheck.us.com>easy loans no credit check</a>
    Web Assign Utah 22:28 30-01-2018    
essays and research papers <a href="https://researchessay.us.com">research essay</a> college entry essay <a href=https://researchessay.us.com>buy research papers</a>
    Cash Advance 20:56 30-01-2018    
loans for bad credit <a href="https://loansforbadcredit.us.org">online loans for bad credit</a> small loans for bad credit <a href=https://loansforbadcredit.us.org>bad credit lenders</a>
    Online Loan 10:42 30-01-2018    
cash advance loans <a href="https://cashadvanceloan.us.com">payday loan with bad credit</a> cash advance loans <a href=https://cashadvanceloan.us.com>advance cash</a>
    Jamescam00:30 30-01-2018    
free sex chat <a href="https://chatsex.bid">free sex chat</a> nude shows <a href=https://chatsex.bid>free sex chat</a> online installment loans <a href="https://paydayloansforbadcredit.stream">payday loans for bad credit</a> online payday loans no cr
    Premium Assignments 01:48 29-01-2018    
home work help <a href="https://homeworkhelp.us.com">can you help me with my homework</a> college homework help <a href=https://homeworkhelp.us.com>pay people to do your homework</a>
    Payday Loan Online 00:50 29-01-2018    
direct lending reviews <a href="https://paydayadvance.us.com">fast cash advance</a> payday advances <a href=https://paydayadvance.us.com>payday advance</a>
    Payday Express 00:26 29-01-2018    
hassle free payday loans <a href="https://paydayloan.us.org">payday loan no fax</a> payday loans no fax <a href=https://paydayloan.us.org>faxless payday loans</a>
    Jamescam00:06 29-01-2018    
hot webcam girls <a href="https://hotwebcamgirls.science">hot webcam girls</a> free porn web cam <a href=https://hotwebcamgirls.science>hot webcam girls</a> payday loans online <a href="https://thebestonlinepaydayloans.loan">the best online payday lo
    English Essay Writer 00:05 29-01-2018    
write my paper for me <a href="https://writemypaperforme.us.com">writing paper</a> help me write <a href=https://writemypaperforme.us.com>paper writer</a>
    Homeworks Of America 15:53 28-01-2018    
write my custom paper <a href="https://writemypaper.us.com">do my paper</a> writing my paper <a href=https://writemypaper.us.com>writing a article review</a>
    Free Paper Writer 20:34 27-01-2018    
cheap essay writing service <a href="https://paperwritingservice.us.com">paper writing service</a> wedding speech writing service <a href=https://paperwritingservice.us.com>essay paper writing service</a>
    Online Essay 14:23 27-01-2018    
good argumentative essay <a href="https://argumentessay.us.com">an argumentative essay</a> good argumentative essay <a href=https://argumentessay.us.com>argument essay</a>
    Custom Essay Writing 08:24 26-01-2018    
writing a good college application essay <a href="https://argumentessay.us.com">good argumentative essay</a> argument essay <a href=https://argumentessay.us.com>argument essay</a>
    Payday Express 17:54 25-01-2018    
installment loans no credit check <a href="https://installmentloans.us.com">installment loans</a> easy loan online <a href=https://installmentloans.us.com>money loans online</a>
    Paper Back Writer 17:03 25-01-2018    
good argumentative essay <a href="https://argumentessay.us.com">write an argumentative essay</a> argument essay https://argumentessay.us.com - an argumentative essay
    Homework Center 23:30 24-01-2018    
do my homework for me <a href="https://homeworkhelp.us.com">homework help</a> homework help site <a href=https://homeworkhelp.us.com>homework help</a>
    Money Loan 16:08 24-01-2018    
loans for manufactured homes <a href="http://loansnocreditcheck.us.com">loans no credit check</a> loans online no credit check <a href=http://loansnocreditcheck.us.com>loans no credit check</a>
    Janecam13:46 24-01-2018    
loan application <a href="https://onlineloan.us.com">online loan application</a> loan site <a href=https://onlineloan.us.com>online cash advance</a>
    Loans For Bad Credit 08:20 24-01-2018    
lendingtree <a href="https://onlineloan.us.com">online loan application</a> online short term loans <a href=https://onlineloan.us.com>specialized loan services</a>
    Buy Cheap Essays 07:31 24-01-2018    
notes on essay writing <a href="https://researchessay.us.com">research essay</a> write a research paper <a href=https://researchessay.us.com>write my research paper</a>
    Jamescam06:36 24-01-2018    
assignments help <a href="https://collegeessaywriter.bid">college essay prompts</a> college essay <a href=https://collegeessaywriter.bid>essay corrector</a> payday loan direct lender <a href="https://directlenderpaydayloans.cricket">payday loans dire
    A Payday Loan 20:11 23-01-2018    
payday loan <a href="https://paydayloan.us.org">faxless payday loan</a> payday loan <a href=https://paydayloan.us.org>hassle free payday loans</a>
    Loans For Bad Credit 11:27 23-01-2018    
online payday loans no credit check <a href="http://paydayloansonline.us.org">no credit check payday loans instant approval</a> payday loans online <a href=http://paydayloansonline.us.org>online payday loans no credit check</a>
    Best Payday Loan 04:49 23-01-2018    
advance payday <a href="https://paydayadvance.us.com">advance payday loan</a> payday loans no credit check <a href=https://paydayadvance.us.com>payday advance</a>
    Web Assign Utah 03:09 23-01-2018    
write my paper <a href="https://writemypaper.us.com">technical writer</a> cheap article writing service <a href=https://writemypaper.us.com>buy papers online</a>
    Payday Loan 20:39 21-01-2018    
payday loans online <a href="https://paydayloansonline.us.org">payday loans no credit check same day</a> payday loans online <a href=https://paydayloansonline.us.org>payday loans online no credit check</a>
    Homeworks Of America 14:34 21-01-2018    
essays <a href="https://essays.us.com">write essay for me</a> write essays for me https://essays.us.com - write me an essay
    Loan 02:47 21-01-2018    
loans no credit check <a href="https://loansnocreditcheck.us.com">payday loans in missouri</a> loans online no credit check <a href=https://loansnocreditcheck.us.com>payday loan online</a>
    How To Writing Essay 00:20 21-01-2018    
write articles for money <a href="https://essaywritingservices.us.org">editing service</a> essay writing services <a href=https://essaywritingservices.us.org>essay writing service</a>
    Payday Loan Online 08:15 20-01-2018    
quick personal loans online <a href="https://installmentloans.us.com">installment loans</a> installment loans <a href=https://installmentloans.us.com>installment loans</a>
    Jamescam04:42 20-01-2018    
please do my homework <a href="https://commonapplicationessayprompts.science">common application essay prompts</a> common application essay prompts <a href=https://commonapplicationessayprompts.science>common application essay prompts</a> same day payd
    Payday 06:28 19-01-2018    
payday loan instant <a href="https://paydayadvance.us.com">payday advance</a> bad credit loans guaranteed <a href=https://paydayadvance.us.com>payday advance</a>
    Jamescam04:15 19-01-2018    
free adult webcam chat <a href="https://freeadultwebcamchat.science">girl cams</a> nude show <a href=https://freeadultwebcamchat.science>free adult webcam chat</a> same day payday loans online <a href="https://samedayloans.cricket">easy fast payday l
    Loans Online 00:13 19-01-2018    
online personal loans <a href="https://loansonline.us.com">online personal loans</a> quick and easy loan <a href=https://loansonline.us.com>loans online</a>
    Homework Charts 17:42 18-01-2018    
college essay writing service <a href="https://essaywritingservices.us.org">reliable essay writing service</a> essay writing service australia <a href=https://essaywritingservices.us.org>essay paper writing service</a>
    Jamescam15:21 18-01-2018    
best payday loans <a href="https://cashadvancelenders.trade">payday advance online</a> payday loan lenders <a href=https://cashadvancelenders.trade>payday advance loans</a> payday loan near me <a href="https://paydayloansnocreditcheck.webcam">direct
    Direct Lenders 12:01 18-01-2018    
payday loans no fax <a href="https://paydayloan.us.org">payday loan</a> long term payday loan <a href=https://paydayloan.us.org>faxless payday loan</a>
    Money Loan 20:01 17-01-2018    
best personal loans <a href="https://personalloansonline.us.org">personal loans online</a> online payday <a href=https://personalloansonline.us.org>personal loans online</a>
    Speedycash 19:18 17-01-2018    
online loan <a href="https://onlineloan.us.com">same day loans no credit</a> online loan <a href=https://onlineloan.us.com>loan site</a>
    Cash Loan 13:19 17-01-2018    
loan without credit <a href="https://loansnocreditcheck.us.com">loans online no credit check</a> loans online no credit check <a href=https://loansnocreditcheck.us.com>guaranteed payday loan approval</a>
    Payday 15:32 16-01-2018    
loan no credit check <a href="https://loansnocreditcheck.us.com">loans with no credit check</a> poor credit loan <a href=https://loansnocreditcheck.us.com>payday mask</a>
    Instant Online Loans 11:55 16-01-2018    
installment loans for bad credit <a href="https://installmentloans.us.com">installment loans for bad credit</a> installment loans <a href=https://installmentloans.us.com>quick online payday loans</a>
    Quick Loan 12:40 15-01-2018    
payday loan <a href="https://paydayloan.us.org">payday loan</a> faxless payday loan <a href=https://paydayloan.us.org>payday loan</a>
    Cash Advance 06:20 15-01-2018    
loans online <a href="https://loansonline.us.com">loans online</a> online personal loans <a href=https://loansonline.us.com>payday loan centers</a>
    Buying An Essay 21:42 14-01-2018    
research papers <a href="https://researchpaper.us.com">research papers</a> latin homework help <a href=https://researchpaper.us.com>engineering homework help</a>
    Instant Online Loans 18:54 14-01-2018    
personal loans online <a href="https://personalloansonline.us.org">payday 2 xbox one</a> cheap personal loans <a href=https://personalloansonline.us.org>unsecured personal loans</a>
    Online Loan 03:37 14-01-2018    
advance cash <a href="https://cashadvanceloan.us.com">online payday advance</a> cash loans online <a href=https://cashadvanceloan.us.com>cash advance loan</a>
    Buy College Essays 18:12 13-01-2018    
argumentative essay <a href="https://argumentativeessay.us.com">argument essay</a> argumentative essay <a href=https://argumentativeessay.us.com>essay writing</a>
    Cash Loan 12:09 13-01-2018    
loan cash <a href="https://cashadvance.us.org">cash advance</a> payday advance online <a href=https://cashadvance.us.org>cash advance</a>
    Pamcam20:53 12-01-2018    
online payday advance loan <a href="https://onlinepaydayadvanceloan.stream">online payday advance loan</a> payday loan direct lenders <a href=https://onlinepaydayadvanceloan.stream>payday express</a> free adult webcam chat <a href="https://freeadultwe
    Paydayloan 19:33 12-01-2018    
a payday loan <a href="https://payday.us.com">payday loans no credit check</a> payday <a href=https://payday.us.com>payday</a>
    geico insurance 18:44 12-01-2018    
compare auto insurance quotes <a href="https://autoinsurancequotes.us.com">car insurance quotes california</a> auto insurance quotes <a href=https://autoinsurancequotes.us.com>online auto insurance quotes</a>
    Loans 08:28 12-01-2018    
fast cash loans <a href="https://payday.us.com">payday loan online</a> easy approval payday loans <a href=https://payday.us.com>payday</a>
    insurance for cars 15:00 11-01-2018    
cheapest auto insurance quotes comparison <a href="https://comparecarinsurance.us.com">cheapest auto insurance quotes comparison</a> cheapest car insurance quotes comparison <a href=https://comparecarinsurance.us.com>compare car insurance</a>
    Easy Payday Loan 10:38 09-01-2018    
loan <a href="https://loan.us.org">loan</a> loan <a href=https://loan.us.org>easy payday loans</a>
    Payday Loans 19:19 08-01-2018    
get a loan <a href="https://loan.us.org">online loans no credit check instant approval</a> loan <a href=https://loan.us.org>get a loan</a>
    Best Online Loans 23:13 07-01-2018    
cash advance <a href="https://cashadvance.us.org">online payday loans no credit check</a> cash advance <a href=https://cashadvance.us.org>payday advance online</a>
    Buy Essays Papers 02:38 07-01-2018    
argumentative essays <a href="https://argumentativeessay.us.com">custom paper</a> paper writing <a href=https://argumentativeessay.us.com>argumentative essays</a>
    Best Essay Writer 05:25 06-01-2018    
essay writing service <a href="https://essaywritingservice.us.org">essay writing service</a> college admissions essay help <a href=https://essaywritingservice.us.org>paper writing service</a>
    Buy Custom Essay 05:05 05-01-2018    
writing homework help <a href="https://argumentativeessay.us.com">argumentative essay</a> argumentative essay <a href=https://argumentativeessay.us.com>essay writing</a>
    Writing Online 13:28 04-01-2018    
how to write college application essay <a href="https://essay.us.org">argumentative essay</a> writing homework help <a href=https://essay.us.org>woodlands homework help</a>
    Online Payday Loans 01:26 04-01-2018    
loans online <a href="https://loan.us.org">direct lenders</a> 15 minute loans direct lenders <a href=https://loan.us.org>cash loans</a>
    Pamcam17:46 02-01-2018    
free webcam porn <a href="https://freewebcamporn.bid">free webcam porn</a> webcam asian <a href=https://freewebcamporn.bid>free porn web cam</a> school papers <a href="https://schoolpapers.science">where to buy research papers</a> school papers <a hr
    Essay Buy 15:57 01-01-2018    
help me on my math homework <a href="https://essay.us.org">essay writing</a> college essays https://essay.us.org - essay
    Online Payday Loan 05:27 01-01-2018    
small payday loans <a href="https://cashadvance.us.org">cash advance</a> online payday loan instant approval <a href=https://cashadvance.us.org>advance cash payday loan</a>
    Janecam03:35 01-01-2018    
online payday loan <a href=https://onlineloans.us.com>online payday loan lenders</a> payday loans online <a href=https://onlineloans.us.com>quick loans</a>
    Janecam02:43 31-12-2017    
direct lenders online loans <a href="https://payday.us.com">no credit loans guaranteed approval</a> payday cash loan <a href=https://payday.us.com>payday</a>
    autoinsurance 23:01 29-12-2017    
car insurance <a href="https://carinsurance.us.org">direct car insurance</a> best home and auto insurance companies <a href=https://carinsurance.us.org>car insurance</a>
    Instant Online Loans 21:42 29-12-2017    
payday loans <a href="https://loan.us.org">payday loans</a> payday cash loan <a href=https://loan.us.org>loan</a>
    Loans For Bad Credit 03:00 29-12-2017    
payday loan <a href="https://payday.us.com">payday advance loan</a> advance cash payday loan <a href=https://payday.us.com>payday</a>
    progressive auto ins 01:03 29-12-2017    
jupiter auto insurance <a href="https://autoinsurancequotes.us.com">car insurance quotes texas</a> auto insurance quotes california <a href=https://autoinsurancequotes.us.com>auto insurance quotes</a>
    Define Assignments 21:02 28-12-2017    
buy an essays <a href="https://essay.us.org">help with writing a dissertation</a> essay https://essay.us.org - college essay
    Speedycash 20:51 28-12-2017    
payday loan <a href="https://payday.us.com">payday</a> payday <a href=https://payday.us.com>payday loans</a>
    allstate insurance 18:25 28-12-2017    
compare car insurance quotes <a href="https://carinsurance.us.org">cheap auto insurance</a> car insurance <a href=https://carinsurance.us.org>cheap auto insurance</a>
    Michaelsoica03:35 18-06-2017    
wh0cd124987 <a href=http://buyabilify100.top/>abilify</a> <a href=http://buycafergot-0.top/>cafergot pills</a> <a href=http://buyviagrasoft10.top/>viagra soft</a> <a href=http://propranolol2015.top/>propranolol 80 mg</a> <a href=http://buytoradol25.gdn/>

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
Інші статті цього автора
ЛЕКЦИЯ 11. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ПРЕДПРИЯТИЙ КОТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ
Основы бизнеса, лекции

Автор: ukrix |Відгуки:350 | Перегляди:3532 | 16/04/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу
Лекция 8. РИСКИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основы бизнеса, лекции

Автор: ukrix |Відгуки:1 | Перегляди:5965 | 16/04/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу
ТЕМА 1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Основы бизнеса, лекции

Автор: ukrix |Відгуки:1 | Перегляди:4558 | 16/04/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу
«Бухгалтерский учет на малых предприятиях»
Основные нормативные документы

Автор: ukrix |Відгуки:3 | Перегляди:3548 | 25/12/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу
ЛЕКЦИЯ 9. СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Основы бизнеса, лекции

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:2900 | 16/04/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу