Главная
Додати статтю | Реєстрація
 укр  |  рус 
Будівництво та ремонт
Відносини чоловіка та жінки
Готові домашні завдання (ГДЗ)
Дієтологія, косметологія, фітнес
Діти та родина
Документи для роботи
Захоплення та хобі
Здоров'я, медицина, захворювання
Конспекти, лекції, курсові роботи
Інформаційні технології
Історія
Географія
Економіка
Електротехніка
Логістика
Міжнародні відносини
Маркетінг
Математика та статистика
Основи бізнесу
Політологія
Право
Філософія
Красота, імідж, одяг
Кулінарні рецепти
Мода та стиль
Питання психології
Подорожі та туризм
Працевлаштування та освіта
Шкільні реферати
Тренування вдома - техніка безпеки 
Заказать печать цифрового фото, Киев. 
Чому діти у вісні скриплять зубами 
Ваше чадо - пуп землі! 
Мозолі й натоптиші - літні проблеми! 
Основное при разработке сайта 
Туніки 2011 самі модні моделі 
Гіподинамія 
Невинесення вагітності 
Реферат "Рекламная деятельность в системе маркетинга" 
Лікувальна косметика призначення й особливості 
7 порад при виборі шпалер 
Нейродерміт, тримаємо нерви під контролем 
Фаршируємо баклажани 
We Learn English, 7 class, Alla Nesvit. (Англійська мова, 7 клас, Алла Несвіт )  
Зачіски, які роблять вас молодше 
Финансовая помощь: понятие, виды (субсидии, дотации, субвенции). Бюджетный кредит.  
ПРОГРАМА зовнішнього незалежного оцінювання з математики  
Хміль - лікар для жирної шкіри 
Зберегти сторінку Зробити стартовою Відправити другу
 укр
 рус
Основи бізнесу
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ із курсу “Основи бізнесу”
для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 8.050106 – “Облік та аудит”


ВСТУП
   
   Мета дисципліни – отримання базових знань із питань організації, функціонування та менеджменту підприємницької діяльності в умовах ринкових економічних відносин.
   Основні завдання дисципліни – з’ясування сутності ринкових економічних відносин і їх відмінності від командно-адміністративної системи управління; набуття навичок в організації підприємницької і управлінської діяльності; оволодіння методами оцінки ефективності підприємництва в умовах ринкових економічних відносин.
   Предметом дисципліни виступає підприємницька діяльність підприємства, яка являє собою комплексну систему підприємницької діяльності і способів досягнення цілей у підприємництві.
   В результаті вивчення курсу студент має знати зміст основних проблем підприємницької діяльності; концепцію ринкової системи господарювання та механізм функціонування ринку; методи організації підприємницької й управлінської діяльності; методику оцінки ефективності діяльності підприємства. Студент повинен вміти скласти документацію на організацію підприємства; виділити слабкі і сильні сторони підприємницької й управлінської діяльності; оцінити результативність підприємницької діяльності підприємства в умовах ринку; розробляти заходи та приймати рішення щодо підвищення ефективності підприємницької діяльності.
   Методичні рекомендації містять два розділи: перший присвячений викладу тематичного змісту курсу “Основи бізнесу”, у другому наведено методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
   
   Мета контрольної роботи – надання практичних навичок студентам з організації і реєстрації підприємства. До виконання роботи слід ознайомитися з пропонованими розділами програми курсу, а потім підібрати рекомендовану програмою літературу у відповідності до завдання.
   При виконанні контрольної роботи необхідно керуватися наступними вимогами:
   1. На титульному аркуші необхідно зазначити прізвище студента, шифр групи та номер залікової книжки.
   2. Контрольна робота повинна містити назву підприємства, форму та вид підприємницької діяльності.
   3. Студенти повинні сформувати необхідний пакет документів для заснування підприємницької діяльності.
   4. Контрольна робота повинна бути оформлена з використанням комп'ютерної техніки. Сторінки слід пронумерувати і залишити поля для зауважень рецензента і виправлень (доповнень), внесених студентом після рецензування.
   5. Наприкінці роботи необхідно привести список використаної літератури, складений відповідно до прийнятої послідовності.
   6. Якщо після рецензування контрольна робота має зауваження, студент повинен зробити необхідні виправлення і доповнення.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ КУРСУ
   
   Тема 1. Об’єктивні основи розвитку підприємництва в ринковій економіці
   Сутність, предмет та мета вивчення курсу “Основи бізнесу”. Роль економічних знань в господарській діяльності суб’єктів підприємництва. Об’єктивні основи розвитку підприємництва в умовах ринку. Загальна характеристика підприємницької та господарської діяльності. Економічна свобода, її сутність й роль у розвитку підприємництва.
   
   Перелік контрольних питань:
   1. Сутність підприємництва.
   2. Предмет і мета вивчення курсу.
   3. Підприємницька діяльність. Сутність і необхідні умови ринку.
   4. Роль економічних знань в господарській діяльності суб’єктів підприємництва.
   5. Сутність стратегії і тактики підприємництва.
   6. Сутність економічної свободи.
   
   Література [2; 10, с. 12 – 26; 16, с. 9 – 12].
   
   Тема 2. Суб’єкти та організаційні форми підприємницької діяльності
   Підприємство як організаційна структура підприємництва. Господарський кодекс. Закон України “Про підприємства в Україні”. Основні форми підприємства та їх класифікація. Принципи підприємницької діяльності. Основні функції підприємництва. Суб’єкти підприємницької діяльності.
   
   Перелік контрольних питань:
   1. Види підприємств згідно з Законом України “Про підприємства в Україні”.
   2. Принципи здійснення підприємницької діяльності в Україні.
   3. Сутність економічної свободи у підприємницькій діяльності.
   
   Література [1; 5; 10, с. 28 – 41; 11; 16, с. 19 – 30].
   
   Тема 3. Організація, заснування, функціонування і регулювання підприємницької діяльності в Україні
   Ідея та види підприємницької діяльності. Загальні умови створення підприємництва. Статутний фонд підприємства. Сутність і порядок утворення статутного фонду підприємства. Основні розділи статуту. Державна реєстрація підприємства. Відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності. Припинення підприємницької діяльності.
   
   Перелік контрольних питань:
   1. Сутність ідеї підприємництва.
   2. Види підприємницької діяльності.
   3. Загальні умови створення підприємництва.
   4. Сутність основних розділів статуту підприємства.
   5. Порядок реєстрації підприємства.
   
   Література [1; 2; 3; 10, с. 42 – 51].
   
   Тема 4. Вплив конкуренції на підприємницьку діяльність
   Конкуренція як засіб реалізації підприємництва. Бізнес-план як інструмент підприємницької діяльності. Аналіз впливу конкуренції на підприємницьку діяльність. Інтенсивний і екстенсивний шляхи розвитку підприємництва, їх сутність. Показники інтенсифікації і підвищення ефективності підприємницької діяльності.
   
   Перелік контрольних питань:
   1. Сутність конкуренції та її об’єктивна необхідність у ринкових економічних умовах господарювання.
   2. Види конкуренції.
   3. Конкуренція та її вплив на розвиток підприємницької діяльності.
   4. Сутність екстенсивного та інтенсивного шляхів розвитку підприємництва.
   
   Література [6; 10, с. 52 – 64; 12; 16].
   
   
   
   
   Тема 5. Демонополізація економіки та антимонопольна діяльність держави
   Монополії і монопольне становище та їх вплив на розвиток економічних відносин. Основні параметри, що визначають монопольне становище суб’єкта господарювання Антимонопольна діяльність держави в умовах ринкової економіки. Основні закони, що формують антимонопольне-конкурентне законодавство України. Антимонопольний комітет України. Основні аспекти його діяльності. Сутність недобросовісної конкуренції.
   
   Перелік контрольних питань:
   1. Поняття монополії і монополізації.
   2. Сутність антимонопольної державної політики.
   3. Основні закони, що формують антимонопольно-конкурентне законодавство України.
   4. Основні завдання Антимонопольного комітету.
   5. Сутність недобросовісної конкуренції.
   
   Література [6; 10, c. 64 – 72; 12; 16].
   
   Тема 6. Державне регулювання та підтримка підприємництва
    Необхідність державного регулювання підприємництва. Сутність державного регулювання та підтримки підприємництва: функції та форми державного регулювання економіки. Державна підтримка як один із головних аспектів державного регулювання підприємства. Бюджет і податкова система в регулюванні підприємництва. Податки, їх класифікація та функції. Тіньова економіка, її наслідки для суспільства.
   
   Перелік контрольних питань:
   1. Сутність державного регулювання підприємництва та форми його прояву.
   2. Функції державного регулювання.
   3. Пряме і непряме державне регулювання економіки.
   4. Сутність податків та їх функції.
   5. Класифікація податків.
   
   Література [1; 5, c. 72 – 88; 12; 16].
   
   
   Тема 7. Банки та банківська система в системі підприємництва
   Сутність фінансів суб’єктів підприємницької діяльності. Організація фінансової діяльності підприємства. Роль банків у забезпеченні функціонування підприємницьких структур. Суть та функції кредиту. Банківське кредитування суб’єктів господарювання: види, принципи, організація. Види банківських позик, їх характеристика. Основні етапи процесу банківського кредитування. Форми небанківського кредитування, їх характеристика.
   
   Перелік контрольних питань:
   1. Сутність і основні принципи організації фінансів суб’єктів підприємництва.
   2. Сутність фінансових ресурсів підприємства.
   3. Види банківських послуг суб’єктам підприємницької діяльності.
   4. Види банківських позик, їх характеристика.
   5. Основні етапи процесу банківського кредитування.
   
   Література [8; 10, c. 89 – 102; 11; 12; 13; 16].
   
   Тема 8. Правовий статус та етика підприємця
    Правовий статус підприємця. Типи керівників і ділова етика сучасного керівника. Ділова етика і професійна культура підприємця. П’ять фундаментальних завдань, які необхідно виконувати при здійсненні підприємницької діяльності. Планування особистої праці менеджера. Організація управлінської праці і забезпечення ефективності діяльності підприємства.
   
   Перелік контрольних питань:
   1. Умови здійснення підприємницької діяльності.
   2. Роль підприємця в організації і функціонуванні підприємства.
   3. Типи керівників і вимоги до особистості сучасного керівника.
   4. Ділова етика і професійна культура підприємця.
   
   Література [10; 16].
   
   
   
   
   МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
   
    Організацію власного підприємства пропонується здійснювати у наступній послідовності дій:
   1. Пошук і знаходження своєї господарсько-ринкової ніші на вітчизняному чи світовому ринку.
   2. Свідомий вибір форми підприємницької діяльності (індивідуальне або колективне підприємництво).
   3. Формування необхідного пакета документів для започаткування підприємницької діяльності.
   4. Підготовка до заснування, державна реєстрація й ліцензування діяльності започаткованої власного підприємства.
   З метою реєстрації новоствореного підприємства необхідно підготувати наступні документи:
   - рішення власника майна або вповноваженого органу про організацію малого підприємства (за наявності двох або більшої кількості власників таким документом є договір про заснування);
   - статут підприємства;
   - письмове підтвердження юридичної адреси суб'єкта підприємництва;
   - реєстраційна картка, яка одночасно виконує роль за¬яви засновника про реєстрацію підприємства;
   - квитанція про сплату мита за реєстрацію підприємства. Місцева держадміністрація відповідно до своїх прав і повноважень може провести екологічну експертизу представленого для державної реєстрації підприємства або вимагати експертного висновку щодо його санітарного і протипожежного стану.
   Завершальним етапом створення і реєстрації підприємства є відкриття поточного рахунку у відповідному банку за місцем знаходження новоствореного підприємства. Для цього після отримання свідоцтва про державну реєстрацію необхідними діями є:
   - звернення у податкову інспекцію (відмітка про реєстрацію, взяття на облік для установи банку; подання необхідних додаткових відомостей);
   - звернення до нотаріуса (засвідчення підпису підприємця на заповненій банківській картці у двох примірниках; копії реєстраційного свідоцтва; сплата державного мита за нотаріальне засвідчення документів);
   - звернення у банківську установу (подання документів, необхідних для відкриття рахунку в банку: заяви для відкриття рахунку; двох примірників банківських карток зі зразками підписів відповідальних осіб, копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності з відміткою податкової інспекції; заяви щодо оформлення перепусток у банк особам, які опрацьовують фінансові документи і мають справу з готівкою);
   - звернення у місцевий відділ внутрішніх справ (подання документів для отримання дозволу на виготовлення пе¬чатки і штампів: заяви; ескізів печатки і штампів у двох примірниках; довідки банку про відкриття рахунку; копії свідоцтва про реєстрацію);
   - звернення у штемпельно-гравірувальну майстерню (по¬дання ескізів печатки і штампів з відміткою районного ВВС про дозвіл на виготовлення);
   - ліцензування (отримання дозволу на здійснення конкрет¬ного виду підприємницької діяльності - за необхідності).
   Перелік документів, необхідних для заснування і реєстрації підприємства
   1. Протокол зборів засновників підприємства.
   2. Установчий договір.
   3. Статут приватного підприємства.
   4. Висновок юриста про статут.
   5. Повідомлення про реєстрацію статуту.
   6. Інформація про засновників.
   7. Реєстраційна картка суб'єкта підприємницької діяльності.
   8. Заява про відкриття поточного рахунку.
   9. Картка взірців підпису.
   10. Договір на відкриття банківського рахунку.
   11. Повідомлення про відкриття рахунку.
   12. Договір на виготовлення печатки і штампів.
   
   
   
   Скачать МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ із курсу “Основи бізнесу”
   
   


Автор: ukrix | Відгуки: 1 | Перегляди: 3226 | 16/04/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу

Ссылка на статью:

    Michaelsoica03:35 18-06-2017    
wh0cd124987 <a href=http://buyabilify100.top/>abilify</a> <a href=http://buycafergot-0.top/>cafergot pills</a> <a href=http://buyviagrasoft10.top/>viagra soft</a> <a href=http://propranolol2015.top/>propranolol 80 mg</a> <a href=http://buytoradol25.gdn/>

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
Інші статті цього автора
«Бухгалтерский учет на малых предприятиях»
Основные нормативные документы

Автор: ukrix |Відгуки:3 | Перегляди:3264 | 25/12/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
«Механизм организации собственного бизнеса и правовые основы предпринимательской деятельности»

Автор: ukrix |Відгуки:0 | Перегляди:2602 | 25/12/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу
Тесты по предмету «Стратегия предприятия»
для Центра занятости, с ответами
   

Автор: ukrix |Відгуки:2 | Перегляди:4135 | 25/12/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу
ЛЕКЦИЯ. Патентование некоторых видов предпринимательской деятельности
Основы бизнеса, лекции

Автор: ukrix |Відгуки:4 | Перегляди:3502 | 16/04/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу
ЛЕКЦИЯ 11. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ПРЕДПРИЯТИЙ КОТРОЛИРУЮЩИМИ ОРГАНАМИ
Основы бизнеса, лекции

Автор: ukrix |Відгуки:221 | Перегляди:2979 | 16/04/2012 Конспекти, лекції, курсові роботи - Основи бізнесу